19 februari 2019

Disputerad medarbetare sökes till Nestor

Projektledare med forskarkompetens till Nestor FoU-center – Forskning och utveckling för äldre
Vikariat 6 månader, 50-75 % enligt överenskommelse, eventuellt med förlängning. Tillträde augusti 2019.

Verksamhet
Nestor FoU-center arbetar med forskning och utveckling inom vård och omsorg i syfte att bidra till att äldre personer ska uppleva ökat välbefinnande och delaktighet i samhället. Vi ägs av tio kommuner i Stockholms södra länsdel och Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Organisatoriskt ligger Nestor under Haninge kommun. Vi anser att det är viktigt att arbeta nära ägarnas verksamheter med frågor som är angelägna för dem och de äldre medborgarna. Nestor fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Vår verksamhetsidé bygger på att vara en motor för lärande och kunskapsförankrad verksamhetsutveckling i vård och omsorg, stödja samverkan mellan kommun och landsting, omsätta kunskap i handling och bidra med kritisk reflektion. Nestor har 11 anställda med olika yrkesbakgrund och  flera av oss har forskarbakgrund.

Du kommer bland annat att ingå i ett projekt som handlar om hur vård- och omsorgsverksamheter integrerar ny kunskap i sin organisation utifrån begreppen lärande arbetsplats och evidensbaserad praktik.  Du kommer också att ingå i det team som utvecklar och håller i en chefsutbildning inom hållbart förändringsarbete i sin organisation. I uppdraget ingår också att bistå med metodstöd till kollegor.

Som medarbetare på Nestor förväntas du arbeta utifrån vedertagna kvalitativa och kvantitativa metoder vid studier och utvecklingsarbeten. Det krävs ett flexibelt förhållningssätt, där du kan behöva arbeta utanför ditt specialområde utifrån de uppdrag som finns.

Din kompetens
Vi söker dig som har disputerat inom hälso-/socialvetenskap eller inom organisation och ledarskap och har goda kunskaper inom kvalitativ och kvantitativ metod. Du behöver ha erfarenhet av projektledning och gärna av olika deltagaraktiva metoder för datainsamling och analys där deltagare kan vara både medarbetare och seniorer. Du behöver vara utåtriktad och gärna ha vana av att utbilda och handleda andra. Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och kan skriva olika typer av texter för olika målgrupper. Vi ser positivt på att du har ett stort intresse för frågor som rör äldre, är resultatinriktad och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med frihet under ansvar inom ett spännande fält.

Kontaktperson
Eva Lindqvist
FoU-chef, Nestor FoU-center

Mail: Eva.lindqvist@nestorfou.se. Tel:  076-115 99 90
Facklig representant kan nås via Haninge kommuns växel 08-606 70 00

Vi önskar att din ansökan inkommer senast 2019-03-20