7 mars 2019

Webbutbildningen för biståndshandläggare – åter igång efter nersläckning

Efter den tillfälliga nersläckningen av webbutbildningen ”Biståndshandläggare – ny i yrket” är nu utbildningen över. Utbildningen är igång igen.

Nersläckningen gjordes för att vi lade in en uppdaterad version av utbildningen i vår utbildningsportal. Det var justeringar kring några av de lagtexter som nämns i utbildningen.