BPSD-registerutbildning

Utbildningen är fullbokad. Om du har frågor kontakta projektledare Karin Högstedt, se nedan.

Välkomna till administratörsutbildning i BPSD-registret. Vi vänder oss till er som tillhör Nestors ägarorganisationer som inte har tillgång till en egen certifierad BPSD-utbildare, och som:

  • ligger i startgroparna för att arbeta med BPSD-registret på demensboenden
  • redan är igång och är anslutna till registret, men som har enstaka teammedarbetare som ännu inte har gått denna utbildning

På utbildningen går vi igenom hur man arbetar i registret. Vi lär också mer om bland annat BPSD, demenssjukdomar, NPI-skalan, teamarbete och om hur man utifrån registerarbetet kan skapa förändringsarbete i den egna verksamheten.

Utbildningen omfattar två hela dagar, och leds av Karin Högstedt, projektledare på Nestor.

Plats
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, 6 trappor, Handen, hitta hit >

Datum
20-21 mars kl. 8:30-16:00

Har du frågor, kontakta:
karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-6122178

Vad är BPSD-registret?
Tanken med BPSD-registret är att öka livskvaliteten och att kvalitetssäkra vården för äldre personer med en demenssjukdom. Registret syftar till att skapa ett strukturerat arbetssätt. Fokus ligger på bemötande och personcentrerad omvårdnad. Registerarbetet startar med en kartläggning av BPSD hos de äldre, med hjälp av en skattningsskala, och att analysera bakomliggande orsaker till BPSD. Därefter planeras och genomförs personcentrerade vårdåtgärder. Genom att följa upp hur BPSD förändras över tid hos de äldre kan man sedan utvärdera hur insatser och vårdåtgärder har fungerat.

Nestors alla kunskapsdagar och utbildningar våren 2018

LADDA NER (PDF)