Disputation om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg

Emanuel Åhlfeldt, projektledare på Nestor, kommer fredag
den 13 oktober att offentligt försvara sin doktorsavhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg – Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext”.

Datum och tid: Fredag 13 oktober, kl. 13:00
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, sal I:101, Hus I,
Disputationen är öppen för alla.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Nestor FoU-center och Linköpings universitet, Helix VINN Excellence Centre och Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS).