För biståndshandläggare – seminarium om demenssjukdomar

Du som är biståndshandläggare, välkommen till ett seminarium som handlar om demenssjukdom och de svårigheter som ofta uppstår i anslutning till sjukdomen. Du får lära mer om de vanligaste demenssjukdomarna och vad beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) innebär. Vi lägger stort fokus på hur du kan arbeta klientsäkert och hur du kan förbereda och genomföra bra möten med personer som har en demenssjukdom.

Föreläsare:
– Inger Norlin, demenssamordnare och anhörigkonsulent Haninge kommun
– Karin Högstedt, projektledare Nestor FoU-center
– Eva Lindqvist, FoU-chef Nestor FoU-center

När och var?
Tisdag den 29 maj kl. 9-12
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen, hitta hit >

Målgrupp:
Nya och erfarna biståndshandläggare i Nestors ägarkommuner.

Anmälan:
Anmäl dig nedan, senast den15 maj.

Frågor?
Kontakta Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se,
073-612 21 78