Våld och hot i nära relationer – FoU-café

–  hur vet vi om det pågår, och vilket stöd kan vi ge?

Välkommen till höstens FoU-café för att diskutera, reflektera och lära mer om ämnet våld och hot i nära relationer, där äldre utsätts eller själva utsätter andra. Vi tittar närmare på vilka typer av våld som kan finnas mellan den äldre personen och hens närstående. Och hur du som medarbetare i vården och omsorgen för äldre kan upptäcka eller ta reda på om det förekommer våld i den äldres vardag.

Det blir också diskussioner kring hur du som medarbetare kan eller bör göra när det gäller våld och hot i nära relationer. Och inte minst, möjlighet att diskutera om det finns rutiner, handlingsplaner eller arbetssätt på din arbetsplats/organisation, när det gäller att hantera, förebygga och ge stöd för den här typen av problematik.

Inbjudna talare är Ewa Ahlström, äldrelots, Äldreförvaltningen, Haninge kommun och Birgitta Vigil, utvecklingsledare, Enheten för sociala frågor, Länsstyrelsen i Stockholm.

Lunchsmörgås och eftermiddagsfika ingår!

DATUM OCH TID
Tisdag den 10 oktober, kl. 13.00-16.00
Obs! Lunchsmörgås serveras mellan kl. 12.15 och 13.00

PLATS
Citykonferensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, hitta hit >

ANMÄLAN
Senast tisdag den 3 oktober, antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Anmäl dig längre ner på sidan. 

MÅLGRUPP

Medarbetare i Nestors ägarorganisationer, även privata utförare knutna till ägarorganisationerna. Särskilt du som dagligen eller ofta möter äldre vård- och omsorgstagare i ditt arbete. Men även chefer, ledare, samordnare, utvecklingsledare eller liknande.

OM DU HAR FRÅGOR
Daniel Ram, administratör, Nestor FoU-center, adm@nestorfou.se, 08-777 99 16

Vid anmälan: Observera att varje deltagare som anmäls måste ha en unik e-postadress. Två personer eller fler kan därför inte anmälas med en och samma e-postadress. Frågor? Kontakta oss: 08-777 99 16, adm@nestorfou.se