Frukost om hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg

I oktober är vår kollega Emanuel Åhlfeldt i mål med sitt avhandlingsarbete!

I oktober är det dags. Då disputerar Emanuel Åhlfeldt, projektledare på Nestor och doktorand i sociologi, på sin avhandling om utvecklingsprojekt i vård och omsorg. En av utgångspunkterna i avhandlingen är att det alltför ofta drivs utvecklingssatsningar och projekt utan att det ger några långsiktiga effekter. Och att utvecklingsprojekt kan uppnå sina mål och få bra utvärderingar, men att detta inte är någon garanti för att projektresultatet tillvaratas och överlever efter att projektet har avslutats.

För att uppmärksamma avhandlingsarbetet bjuder vi in till frukost den 16 november där Emanuel lyfter viktiga frågor och resultat från avhandlingen. Bland annat:

  • Vad är ett hållbart utvecklingsarbete i ett vård- och omsorgssammanhang?
  • Hur kan begreppet hållbart utvecklingsarbete ringas in i tidigare forskning?
  • Hur kan resultat och kunskap från utvecklingsprojekt integreras i ordinarie verksamhet
    och bidra till långsiktiga effekter?

Du som är intresserad och arbetar i äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården i Nestors ägarorganisationer är välkommen!

Datum, tid och plats:
Den 16 november kl. 9-11, Nestor FoU-center, Marinens väg 30, hitta hit >

Anmälan
Anmäl dig längst ner på den här sidan. Sista anmälningsdag är en vecka före, den 9 november.

Frågor kring anmälan eller annat?
Kontakta oss på adm@nestorfou.se eller tel. 08-777 99 16

Avhandlingen heter ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och
omsorg – Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext”. Disputation: 13 oktober, Linköpings universitet.

– Läs sammanfattning av avhandlingen, 6 sidor (pdf) >
– 
Läs/ladda ner avhandlingen här ( länk till Linköpings universitets webbplats) >
– Läs artikel om avhandlingen, med liten intervju med Emanuel Åhlfeldt >
– Läs liten artikel om disputationen >