Hur arbetar vi med LUSEN?

Välkommen till uppföljningsmöte för personal från kommun
och primärvård i Botkyrka, Nykvarn, Salem, Södertälje
och Södertälje sjukhus!

Det är nu dags att mötas för att dela erfarenheter, lära av varandra och ta ett samlat grepp om vår samverkan kring LUSEN (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Erfarenheterna från andra lokala workshops om LUSEN som hålls innan detta möte kommer att tas med i diskussionerna. Resultatet från det här mötet blir viktigt för att ringa in gemensamma utvecklingsområden som kan stärka LUSEN-arbetet och som vi tillsammans behöver arbeta med framöver.

Vi kommer tillsammans att lyfta fram och diskutera:

  • goda exempel på när LUSEN fungerar bra,
  • svårigheter och vad de kan bero på,
  • idéer om hur arbetet kring LUSEN kan utvecklas,
  • hur äldre personer upplever sin hemgång från sjukhus

Datum och tid: Måndag den 8 april kl. 13.30-16.00

Plats: Södertälje stadshus, lokal Symfoni, hitta hit (google maps) >

Vi välkomnar: Handläggare och representanter från hemtjänsten i Botkyrka, Nykvarn, Salem och  Södertälje samt sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor, rehabpersonal och läkare från Södertälje sjukhus och primärvård i de fyra kommunerna. Även enhetschefer, verksamhetschefer och andra personer med ledningsansvar är välkomna. Deltagarna bör ha erfarenhet av att arbeta med  LUSEN.

Anmälan, senast den 28 mars.

Varje vårdcentral resp. primärvårdsenhet kan anmäla vardera 2 personer. Antal handläggare och hemtjänstpersonal från kommunerna, och personer från Södertälje sjukhus, utses av ansvarig person från styrgruppen (se nedan).

Förberedelser: Fundera i förväg på vad som fungerar bra resp. mindre bra med LUSEN på er enhet.

Frågor? Kontakta helen.lieberman-ram@nestorfou.se,
tel. 076-115 99 18

Styrgruppen för implementering av LUSEN
Ulla Andersson, verksamhetschef, Wasa vårdcentral
Pernilla Andréason, myndighetschef, Södertälje kommun
Ing-Marie Bengtsson, myndighetschef, Nykvarn kommun
Eva Christensson, verksamhetschef, Salems kommun
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral
Peter Johnson, överläkare, geriatrik, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, teamledare, Utskrivningssteamet, Södertälje sjukhus
Anna Nilsson, verksamhetschef, Södertälje rehab
Britt Tygesen, verksamhetschef, Aleris vårdcentral, Järna

 

Inbjudan