Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – workshop för personal i Värmdö

För personal från kommun och primärvård i Värmdö, från Capio Geriatrik Nacka samt vårdplanerare från Södersjukhuset

Den 14 november träder den nya utskrivningsprocessen i kraft som kommer att innebära förändrade arbetssätt för oss alla. Denna träff syftar till att gemensamt samtala kring vad den nya lagen innebär för oss som arbetar med utskrivning av patienter/brukare från slutenvården. Under mötet kommer vi att tydliggöra våra respektive roller och ansvar, och skapa möjligheter för stärkt samverkan och kommunikation mellan vård- och omsorgsgrannarna i Värmdö kommun. Vi bjuder på fika!

Följande punkter kommer att tas upp:

  • Länets nya rutiner och den nya utskrivningsprocessen
  • Praktiska frågor kring de nya arbetssätten
  • SIP (samordnad individuell plan) – som är en central aktivitet i den nya lagen

Datum och tid
Måndag den 19 november kl. 13-16

Plats
AVC-salen, Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs Väg 19, Gustavsberg

Parkering: Det bara finns ett fåtal parkeringsplatser vid vårdcentralen. Vi rekommenderar att parkera i Gustavsbergs centrum vid Hemköp och Coop.

Anmälan
Senast den 9 nov, anmäl dig längre ner på sidan.

Frågor?
Kontakta ingeborg.bjorkman@nestorfou.se, tel. 076-115 39 06

Inbjudan vänder sig till:
– handläggare från Värmdö kommun
– sjuksköterskor,distriktssköterskor, rehabpersonal och läkare från geriatrik och primärvård i Värmdö och vid Capio Geriatrik Nacka, och ev. andra som kommer att arbeta med den nya utskrivningsprocessen
– vårdplanerare vid Södersjukhuset
– enhetschefer, verksamhetschefer och andra personer med ledningsansvar

Förberedelser: Läs igenom dokumentet ”Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård”, kan googlas fram på dokumentets titel och Vårdgivarguiden.

Välkommen!
Susanne Hillberg, enhetschef myndighet, Värmdö kommun
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik Nacka
Therese Wigerström, vårdplanerare internmedicin, Södersjukhuset