Lär dig mer om SIP – seminarium för personal i Haninge kommun

SIP hjälper till att samordna en persons vård- och omsorgsinsatser när insatserna kommer från både primärvården och kommunen. I första hand är SIP till för personen själv, men det är också en hjälp för närstående och personal. SIP kan erbjudas i hemmet eller när en person skrivs ut från sjukhus. Kom till seminariet för att lära mer och diskutera SIP med kollegor och vård- och omsorgsgrannar!

Programpunkter:

  • Presentation av en lokal rutin framtagen av en arbetsgrupp från Haninge och Nynäshamn.
  • Arbetsgruppen berättar om sina erfarenheter
  • Diskutera med dina vårdgrannar hur en SIP kan gå till utifrån ett riktigt patientfall

Datum och tid
Måndag 5 november 2018 kl. 13.00-15.30

Plats
Handens närsjukhus, Handengeriatriken,
Dalarövägen 6,entréplan, lokal Samlingssalen

Anmälan
Anmäl dig längst ner på den här sidan, senast den 26 okt.

Vi välkomnar dig som arbetar i Haninge
– handläggare från kommunen
– personal från hemtjänst (kommunens och de största privata hemtjänstanordnarna)
– personal från dagverksamhet
– sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare från vårdcentraler
– rehabpersonal från primärvård och ev. andra som i sitt arbete ansvarar för SIP
– enhetschefer, verksamhetschefer och andra personer med ledningsansvar

Frågor?
Kontakta ingeborg.bjorkman@nestorfou.se , tel. 076-115 39 18

Arrangör är en styrgrupp bestående av Maria Bertilsson, avdelningschef, Haninge kommun,
Fredrik Holmström, avdelningschef ordinärt boende, Haninge kommun, Lena Jonsson, verksamhetschef, Brandbergens vårdcentral, Kajsa Burlin, enhetschef Rudans Rehab. Programmet genomförs  av en
arbetsgrupp (se nedan) i samarbete med Nestor FoU-center.

Välkommen!
Åsa Danielsson, handläggare äldre, Haninge kommun
Ulrika Hensegård,
handläggare äldre, Haninge kommun
Kristina Orlacchio, enhetschef dagvården Haninge
Irene Elsberg, enhetschef Brandbergens hemtjänst
Lena Sjödahl-Karlsson, distriktssköterska Brandbergens vårdcentral
Elin Johansson, sjukgymnast Rudan Rehab
Elin Hultgren, arbetsterapeut AKKA Rehab, Västerhaninge