Nestors Chefsdag 2018

Utveckla din organisation – hur du som chef skapar en lärande arbetsplats!

Som chef och ledare inom vård- och äldreomsorg har du ansvar för att verksamheten utvecklas och förbättras på ett hållbart sätt. Räcker det med att skicka personalen på kurs med jämna mellanrum? Eller att dela ut instruktioner och nya manualer? Nja, om ny kunskap ska kunna slå rot och bidra till varaktig verksamhetsutveckling krävs det ofta mer än så. Genom att aktivt bygga in och ta tillvara lärandet i din organisation, och inte se det som en separat del, ökar  möjligheterna  att få till  konkret och varaktig utveckling.

Detta är temat som tas upp på årets Chefsdag som innehåller både föreläsningar och gruppdiskussioner.

Vi välkomnar dig som är chef, ledare, verksamhetsutvecklare eller dig som har liknande funktion inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i  Nestors ägarorganisationer, och även privata utförare som är anlitade av våra ägarkommuner och Stockholms läns landsting.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting

DATUM & TID: Onsdag den 14 november 2018, kl. 9.00-16.00, frukostsmörgås serveras från kl. 08.30.

PLATS: Rörstrand Slott & Konferens
Rörstrandsgatan 5, Stockholm, hitta hit >

AVGIFT: Kostnadsfritt

ANMÄLAN:
Senast den 8 november 2018, nedan!

Vid förhinder: Platsen kan överlåtas på en kollega. Annars, meddela att du uteblir: adm@nestorfou.se. Vi tar ut en avgift motsvarande lunchkostnad om du inte meddelat frånvaro eller inte överlämnat platsen till en kollega.

FRÅGOR? Kontakta oss, adm@nestorfou.se, 08-777 99 16

Tanken med Nestor FoU-centers årliga Chefsdag är att bjuda på aktuell kunskap om ledarskap, verksamhetsutveckling och hållbart kvalitetsarbete. Den är även ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte där exempel på gott ledarskap inom vård och omsorg är en viktig del.

PROGRAM

9.00-9.30  Välkommen till Chefsdagen!
Helén Lieberman-Ram, samordnare/projektledare, Nestor FoU.-center & Eva Lindqvist, chef, Nestor FoU.-center

9.30- 10.30 Att leda med tillit till profession och medborgare
Louise Bringselius, docent i organisation och ledning, Lunds universitet, f.d. forskningsledare i Tillitsdelegationen

10.30-10.45  PAUS/FRUKTSTUND

10.45-11.45  Att skapa en medveten och kunskapsrik praktik
Gunilla Avby, chef FoU Nordväst och forskare, Jönköping Academy for Improvement of Health and welfare

11.45-11.50  BENSTRÄCKARE

11.50-12.30  Kunskap i vardagen, reflektion för att utvecklas
Ulrika Börjesson, lektor i socialt arbete, Avdelningen för Socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping

12.30-13.30  LUNCH

13.30-14.30  Hur skapar vi en lärande arbetsplats?
Diskussion och grupparbete

14.30 -15.00  FIKA

15.00 -15.45  Om konsten att nå fram –  fem pedagogiska nycklar
Suzanne Rosendahl, språkkonsult, adjunkt, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

15.45-16.00  Avrundning
Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU.-center

Inbjudan