Reflektera kring äldre och alkohol!

Alla platser är ny fyllda. Om du anmäler dig lägger vi upp dig på en väntelista som vi i turordning plockar ifrån vid ev. avhopp. Om du får en plats mailar vi dig omgående.

Vill ni få igång diskussioner kring ämnet äldre och alkohol på er enhet eller arbetsgrupp? Välkommen till en halvdag där ni får hjälp och inspiration att starta upp. Vi välkomnar både personal i  Nestors ägarorganisationer och i kommuner/landsting utanför vårt ägarområde.

Ni kommer att testa Nestors reflektionsmaterial ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”. Ni får också tips och råd kring hur ni på ett bra sätt kan använda materialet för att få igång diskussioner, erfarenhetsutbyte och kanske formulera förhållningssätt.

Datum, tid och plats:
Onsdag den 16 maj kl. 13-16, Botkyrka kommunhus

Målgrupp:
Medarbetare i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som vill lära mer om reflektionsarbete kring äldre och alkohol. Personal i Nestors ägarorganisationer har förtur. Medarbetare i andra organisationer deltar i mån av plats.

Nestors ägarorganisationer: kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting

Kostnad:
– Gratis för Nestors ägarorganisationer och de privata utförare som är knutna till ägarorganisationerna (LOV-utförare och liknande).
– Organisationer utanför Nestors ägarområde betalar 800 kronor (exkl. moms). Platsen kan överlåtas. Avgift på 300 kr (exkl. moms) tas ut om platsen inte utnyttjas.

Anmälan, gå till formuläret nedan. Alla platser är ny fyllda. Om du anmäler dig lägger vi upp dig på en väntelista som vi i turordning plockar ifrån vid ev. avhopp. Om du får en plats mailar vi dig omgående.

Har du frågor, kontakta oss:
adm@nestorfou.se, tel. 08-777 99 16

Nestors alla kunskapsdagar och utbildningar våren 2018

LADDA NER (PDF)