Samtal med bilder – verkstad

Vi har tyvärr ställt in båda verkstäderna på grund av för få anmälningar. Om du har frågor, kontakta oss på adm@nestorfou.se, eller tel, 08-777 99 16.

Nestor har tagit fram ett material Samtal med bilder. Det bygger på bilder som kan fungera som ett stöd i samtal med personer med en demenssjukdom. I första hand i samband med biståndshandläggning och vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.

Ni som är nyfikna och kanske är på gång med att börja använda detta material är välkomna att titta närmare på detta. Vi anordnar två verkstäder, i Handen och Botkyrka/Tumba.

Ta med materialet till verkstaden, om ni har tillgång till detta. Vill ni beställa en box så gå in här > Om ni inte har någon box att ta med så har vi ett par visningsexemplar på plats.

Tid och plats

  • Inställt: Måndag 20 november kl, 13.00-15.30 & fredag 24 november 2017


Målgrupp
Personal inom Nestors ägarorganisationer som har börjat arbeta med eller är nyfikna på materialet Samtal med bilder. Det gäller medarbetare i offentlig och privat verksamhet inom vården och omsorgen om äldre. Privata utförare ska vara anslutna till Nestors ägarorganisationer.

Kostnad
Kostnadsfritt deltagande.

Kortfilm om Samtal med bilder

Frågor?

Om innehållet på verkstäderna: Eva Karlsson, projektledare Nestor FoU-center, eva.karlsson@nestorfou.se, 076-1159911

Om själva anmälan: Daniel Ram, informatör, Nestor FoU-center, daniel.ram@nestorfou.se, 076-1159917

Inbjudan