Samtal med bilder – verkstad!

Nestor har tagit fram ett material Samtal med bilder. Det bygger på bilder som kan fungera som ett stöd i samtal med personer med en demenssjukdom. I första hand i samband med biståndshandläggning och vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.

Ni som är nyfikna och kanske är på gång med att börja använda detta material är välkomna att titta närmare på detta. Vi anordnar två verkstäder, i Handen och Botkyrka/Tumba.

Ta med materialet till verkstaden, om ni har tillgång till detta. Vill ni beställa en box så gå in här > Om ni inte har någon box att ta med så har vi ett par visningsexemplar på plats.

Tid och plats (ett datum väljs)


Målgrupp
Personal inom Nestors ägarorganisationer som har börjat arbeta med eller är nyfikna på materialet Samtal med bilder. Det gäller medarbetare i offentlig och privat verksamhet inom vården och omsorgen om äldre. Privata utförare ska vara anslutna till Nestors ägarorganisationer.

Kostnad
Kostnadsfritt deltagande.

OBSERVERA: Varje deltagare som anmäls måste ha unik mailadress. Fler personer kan inte anmälas med samma mailadress. Vid ev. problem, kontakta oss! adm@nestorfou.se,
08-7779916

Kortfilm om Samtal med bilder

Frågor?

Om innehållet på verkstäderna: Eva Karlsson, projektledare Nestor FoU-center, eva.karlsson@nestorfou.se, 076-1159911

Om själva anmälan: Daniel Ram, informatör, Nestor FoU-center, daniel.ram@nestorfou.se, 076-1159917