Uppföljning kring LUSEN – Haninge

Välkommen till ett uppföljningsmöte om LUSEN
(lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård)

Datum och tid: Tisdagen den 17 september 2019 kl. 13-16

Sista anmälningsdag: Måndag 9 september
(inte den 3 sept som tidigare nämnts)

Plats: Handens närsjukhus, Handengeriatriken,
Dalarövägen 6,entréplan, lokal: Samlingssalen

För vem: Handläggare från Haninge kommun, vårdsamordnare, sjuksköterskor, läkare och rehabpersonal från geriatrik och primärvård i Haninge och ev. andra som berörs av den nya lagen. Vi ser gärna att även enhetschefer och verksamhetschefer med ledningsansvar deltar, eftersom LUSEN-processen innebär nya arbetssätt som kan kräva förändringar i organisationen.

Huvudfokus kommer att ligga på kommunikation via Webcare, men vi tar även upp:

  • goda exempel på när LUSEN fungerar bra
  • svårigheter och vad de kan bero på
  • hur arbetet kring LUSEN och SIP kan utvecklas

Anmälan: Vi har stängt anmälningsformuläret. Om du har frågor kontakta Ingeborg Björkman (se nedan).

Frågor? Kontakta ingeborg.bjorkman@nestorfou.se,
eller 076-115 39 06

Förberedelser: Läsa rutiner för sluten somatisk vård resp. för husläkarmottagning. Göra webbutbildning om Webcare (gäller inte rehab). Både rutiner och webbutbildning hittas via www.vardgivarguiden.se under Samverkan vid utskrivning/Utbildning och stöd.

Arrangör: En styrgrupp bestående av Maria Bertilsson, avdelningschef, Haninge kommun,
Carina Sühl-Öberg, verksamhetschef, Praktikertjänst N.Ä.R.A., Handengeriatriken och
Helene Pålsson-Lindevall, verksamhetschef Handens vårdcentral. Programmet genomförs  av en
arbetsgrupp (se nedan) i samarbete med Nestor FoU-center.

Välkommen hälsar vi i arbetsgruppen!
Mayra Donoso Diaz, Mia Forsberg, Maria Sjögren, vårdsamordnare, Handengeriatriken
Inger Lindkvist, verksamhetschef Rudans Rehab, enhetschef Paramedicin, Handengeriatriken
Annelie Lindberg, enhetschef, hemsjukvården, Handens vårdcentral, Lena Sjödahl-Karlsson, distriktssköterska, hemsjukvården, Brandbergens vårdcentral Hanna Sandstedt, distriktssköterska, hemsjukvården, Akka hälsocentral
Martina Wikström-Oliva, Marc Brinkstam, gruppledare, biståndshandläggare, Haninge kommun