Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete – kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9

Du som är enhetschef – eller som arbetar med verksamhetsutveckling – inom äldreomsorg är välkommen till Nestors utbildning om systematiskt kvalitetsarbete.

I utbildningen ingår föreläsningar om kvalitetsarbete utifrån
SOSFS 2011:9, kvalitetsteori, forskning om hållbart utvecklingsarbete och förbättringsarbete. Föreläsningarna varvas med reflektion, diskussioner och grupparbeten. Du kommer även att starta upp ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt. Utbildningen utgår från deltagarnas egna ledningssystem.

Datum (alla fyra tillfällen ingår):
7 september, 5 oktober, 16 november och 14 december 2018

TId
kl 9:00-15:00

Kostnad:
Ingen kostnad.

Plats:
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen

Anmälan:
Anmäl ditt namn, funktion, arbetsplats/organisation och mobilnummer till karin.hogstedt@nestorfou.se,
senast den 11 juni.

Målgrupp:
Enhetschefer har förtur, men du som har verksamhetsutveckling som en del av din tjänst är också välkommen att anmäla dig.

Utbildningen riktar sig till ovan nämnda i Nestors ägarorganisationer som är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting.

Frågor om utbildningen eller anmälan?
Kontakta karin.hogstedt@nestorfou.se, 073-612 21 78