Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete – kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9

Du som är enhetschef – eller som arbetar med verksamhetsutveckling – inom äldreomsorg är välkommen att anmäla dig till en utbildning om systematiskt kvalitetsarbete!

Utbildningens ”röda tråd” är deltagarnas egna ledningssystem. Utbildningen omfattar ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt, samt föreläsningar och seminarier om kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9, kvalitetsteori, hållbart utvecklingsarbete och evidensbaserat arbetssätt.

Enhetschefer har förtur, men även andra personer som har verksamhetsutveckling som en del av sin tjänst är välkomna att anmäla sig till utbildningen.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Utbildningsdagar
Halvdag: 15/9, heldagar: 6/10, 10/11, 8/12, 19/1

Plats
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen, hitta hit >

Anmälan
Senast den 9 juni: Maila ditt namn, funktion, arbetsplats/organisation och mobilnummer till anders.nordlund@nestorfou.se

 

 

Frågor om anmälan eller utbildningen?

KONTAKT

Kontakta Anders Nordlund, projektledare, Nestor FoU-center
anders.nordlund@nestorfou.se, tel. 076-115 99 10