Utbildningsdag: Riskanalys inom äldreomsorgen

Utbildningen ges under en heldag och riktar sig till utsedd personal som ska leda riskanalysarbete. Under utbildningen används Nestors handbok Säker omsorg med exempel från äldreomsorgen samt tillhörande mallar. Utbildningsdagen är kostnadsfri. Handboken ingår gratis i utbildningen, så även lunch och fika.

Hösten 2017
Onsdag 15 november

Tid:
Kl. 9.00-16.00

Plats:
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, plan 6, Handen, karta eniro.se >

Målgrupp och kostnad:

  • Personal i Nestors ägarorganisationer som är utsedd att leda arbetet med riskanalys, har förtur och deltar gratis.
  • Personal utanför Nestors ägarorganisationer, i mån av plats. Priset är 2 000 kr (exkl. moms) per person.

Anmälan:
Anmäl dig till karin.hogstedt@nestorfou.se. Kom ihåg att ange önskat datum.

Till dig som arbetar utanför Nestors ägarorganisationer:
Vi skickar ut besked ang. kursplats tre veckor före aktuell kursdag. Vid ev. förhinder kan du överlåta platsen på en annan person. Om du inte överlåter platsen, ska platsen avbokas senast tre dagar före utbildningsdagen. I annat fall tar vi ut en administrativ avgift ut på 800 kr (exkl. moms). 

Frågor?
Kontakta Karin Högstedt, projektledare på Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, 073-6122178