Webbaserad samverkan för en trygg utskrivning (Webcare)

lärandeseminarium om förbättrad kommunikation mellan slutenvård, kommun och primärvård

Välkommen till ett lärandeseminarium där vi fokuserar på att synliggöra och stärka upp informationskedjan mellan slutenvård, kommun och primärvård i samband med utskrivning från sjukhus. Det ska vara tryggt och säkert för patienten, och inblandade parter ska kunna dela nödvändig information för att säkra en fortsatt god vård- och omsorg – oavsett om man arbetar i Webcare, eller i ett annat framtida digitalt kommunikations-verktyg.

Praktiska övningar kommer att varvas med genomgångar och diskussioner i smågrupper där personal från olika verksamheter blandas.

Du väljer en av följande två seminarieomgångar. Varje omgång omfattar två träffar.

DATUM
Träff 1: torsdag 5 oktober och träff 2: måndag 9 oktober 2017

TID
Kl. 13-16

PLATS
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen
hitta hit (länk till Nestors webbplats):

MÅLGRUPP
Enbart personal från slutenvård, kommun och primärvård i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner, som arbetar med vårdplaneringar och använder Webcare.

Viss vana av Webcare krävs för att tillgodogöra sig seminariet.

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den11 september. Anmälningsformulär ligger längre ner på den här sidan. Vi mailar dig ang. kursplats senast den 15 september.

Seminariedeltagarna förväntas göra följande före och efter träffarna:
Före
: gå igenom webbutbildningen som finns på Lärtorgets hemsida:https://lartorget.sll.se/public/courseId/64288/lang-en/publicPage.do, (den heter SVEA). Utbildningen tar ca 45 minuter att göra.

Efter: Under tre veckor efter seminariet reflekterar du skriftligen över hur du använder kommunikationsverktyget, om du gör på något annat sätt och vad du har lärt dig.

Frågor? kontakta Helén Lieberman-Ram, samordnare, Nestor FoU-center, tel. 076-115 99 18, helen.lieberman-ram@nestorfou.se