Workshop: Äldres syn på hälsofrämjande vanor

Välkommen till en workshop som handlar om hur äldre personer kan ges stöd till hälsofrämjande vanor. Vi tar avstamp från intervjuer som Nestor har gjort med personer 65+, om vad dessa tycker om insatserna från hemtjänst, och vad som känns viktigt när det gäller den egna hälsan.

Workshopen utgår från modellen kallad tjänstedesign och omfattar bland annat tvärprofessionella diskussioner för att hitta nya perspektiv och arbetssätt.

Målgrupp för workshopen
Biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, hemtjänstchefer och andra personer inom äldreomsorgen som arbetar med kvalitetsutveckling.

Datum och tid 
Måndag den 28 maj kl. 13-16

Plats
Nestor FoU-center, Marinens väg 30 A, plan 6, Riksäpplet, Handen, hitta hit >

Anmälan
Maila din anmälan till Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, senast den 21 maj.

Frågor? Kontakta karin.hogstedt@nestorfou.se,
073-612 21 78.