Workshop om LUSEN, Huddinge

Vi följer upp hur det går och försöker hitta lösningar på sådant som inte fungerar. Workshopen vänder sig till personal från kommun, primärvård och geriatrik i Huddinge.

Det är nu dags att mötas för att dela erfarenheter, lära av varandra och ta ett samlat grepp om vår samverkan kring LUSEN (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Vi vet att samarbetet kan fungera bra ibland men att det också finns flera delar i utskrivningsprocessen som inte fungerar på ett smidigt sätt. Att komma samman och diskutera gemensamma lösningar är ett viktigt steg i det utvecklingsarbete som pågår. Vi bjuder på fika!

Vi kommer tillsammans att lyfta fram och diskutera:

  • goda exempel på när LUSEN fungerar bra,
  • svårigheter och vad de kan bero på,
  • hur arbetet kring LUSEN kan utvecklas
  • hur arbetet med SIP kan utvecklas

Datum och tid: Onsdag den 10 april kl. 13-16.
Plats: Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge, hitta hit (länk till google maps) >

Anmälan: Senast den 31 mars

Frågor? Kontakta ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
eller tel. 076-115 39 06

Målgrupp: Handläggare från Huddinge kommun, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor, rehabpersonal och läkare från geriatrik och primärvård i Huddinge och ev. andra som kommer att arbeta med den nya utskrivningsprocessen. Även enhetschefer och verksamhetschefer samt andra personer med ledningsansvar är välkomna.

Förberedelser: Fundera i förväg på vad som fungerar bra resp. mindre bra med LUSEN på er enhet.

Välkommen hälsar vi i arbetsgruppen!

Jenny Backman, leg. arbetsterapeut, Aleris Rehab Huddinge
Anna Halldorf, vårdplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Huddinge
Gisela Torstensson, biståndshandläggare, Huddinge kommun
Azam Jafari, distriktssköterska, Huddinge vårdcentral
Maria Nordlander Eriksson, sjuksköterska, Stuvsta vårdcentral
Marita Ingemarsson, sjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Inbjudan