Workshop om LUSEN – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

För personal från kommun, primärvård och geriatrik i Huddinge

Workshopen är fullbokad!

Välkommen till en träff som syftar till att gemensamt öka förståelsen för vad den nya lagen innebär i praktiken. Vi kommer att tydliggöra våra respektive roller och ansvar, och skapa möjligheter för stärkt samverkan mellan vård- och omsorgsgrannarna i Huddinge kommun. Ett uppföljningsmöte planeras längre fram när arbetet med den nya lagen har varit igång en tid. Vi bjuder på fika!

Följande punkter kommer att tas upp:

  • Länets nya rutiner och den nya utskrivningsprocessen
  • Praktiska frågor kring de nya arbetssätten
  • Hur vi kan utveckla vår kommunikation kring patienter och brukare i Huddinge
  • SIP (samordnad individuell plan) – som är en central aktivitet i den nya lagen


Datum och tid:
Måndag den 24 september kl. 13-16.

Plats: Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge,
hitta hit (google maps) >

Anmälan: Workshopen är till bredden fullbokad, anmälningsformuläret har därför tagits bort. 

Frågor? Kontakta helen.lieberman-ram@nestorfou.se
eller 076-115 99 18

Målgrupp: Handläggare från Huddinge kommun, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor, rehabpersonal och läkare från geriatrik och primärvård i Huddinge och ev. andra som kommer att arbeta med den nya utskrivningsprocessen. Även enhetschefer och verksamhetschefer samt andra personer med ledningsansvar är välkomna.

Förberedelser: Läs igenom dokumentet ” Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård”
finns här (pdf) > 

Välkommen hälsar vi arbetsgruppen!

Karin Abel,
leg. arbetsterapeut, Aleris Rehab Huddinge
Malin Green,
sjuksköterska, Segeltorps vårdcentral
Anna Halldorf,
vårdplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Huddinge
Gisela Torstensson,
biståndshandläggare, Huddinge kommun
Madeleine Wiklund,
sjuksköterska, Huddinge vårdcentral

___________________________________________________________
Arrangörer/styrgrupp för samverkan kring LUSEN: Helena Reuterham, Huddinge kommun, Anna Halldorf, Tema Åldrande, Karolinska Huddinge, Jeanette Skantz-Holmberg, Huddinge vårdcentral, Liz Gref, Vårby vårdcentral, Marie Hansson, Flemingsbergs vårdcentral, och Madeleine Grave, Aleris Rehab Huddinge. Programmet genomförs  av en arbetsgrupp (se nedan) i samarbete med Nestor FoU-center

Inbjudan

LADDA NER

Inbjudan-8.pdf