Nätverk för sjukgymnaster /fysio- och arbetsterapeuter

I det här nätverket träffas vi fyra gånger per år. På varje träff tas ett aktuellt tema upp, i form av föredrag och diskussioner. Föredragshållare bjuds ibland in.

Syftet med nätverket är att skapa dialog och kontakt mellan fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter från geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboenden.

Deltagarna är verksamma inom Nestors ägarorganisationer (kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm)

Nätverksträffarna leds av Karin Högstedt, fysioterapeut och projektledare på Nestor, i samråd med en planeringsgrupp.

Nästa träff: torsdag den 13 juni kl 13.30-16
Plats: Nestor FoU-center, Marinens väg 30 A, plan 6 i Handen.

Vi fortsätter att arbeta med ämnet demens/kognitiv sjukdom med utgångspunkt från det vi tagit upp på tidigare träffar. Vi tar även upp Stockholms uppdaterade vårdprogram: https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/kognitiv-sjukdom.pdf.

Sista anmälningsdag: 27 maj.

Om du vill veta mer och/eller delta på tematräffen, kontakta karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78

Frågor eller förslag?

KONTAKT

Karin Högstedt, projektledare, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78.

Nätverkets interna sidor (lösenord krävs)

Pdf-filer för nerladdning