Nätverk för sjukgymnaster /fysio- och arbetsterapeuter

I det här nätverket träffas vi fyra gånger per år, i form av tematräffar dit en föreläsare ibland är inbjuden. Syftet med nätverket är att skapa dialog mellan geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboende. Karin Högstedt, projektledare på Nestor, leder nätverket i samråd med en planeringsgrupp.

Träffarna är öppna för alla fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestors ägarorganisationer.

VÅREN 2019:

Tisdag den 5 mars kl 13.30-16.00

Tema: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Vi utgår från de svårigheter som ni möter i ert arbete, och använder Svenskt demenscentrums material ”Nollvision” under träffen. Bjud gärna med kollegor från ditt team.
Läs hela inbjudan här (pdf) >

Plats: Nestor FoU-center Marinens väg 30 A, Handen, hitta hit >

Anmäl dig senast den 19 februari,
till karin.hogstedt@nestorfou.se,
Ange namn, yrke och arbetsplats.

Kom gärna in med synpunkter, tips och idéer inför träffarna! Och bjud gärna med medarbetare från ditt team!

 

 

Frågor eller förslag?

KONTAKT

Karin Högstedt, projektledare, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78.

Föregående träffar, läs här

Nätverkets interna sidor (lösenord krävs)

Pdf-filer för nerladdning