Nätverk för sjukgymnaster /fysio- och arbetsterapeuter

I det här nätverket träffas vi fyra gånger per år, i form av tematräffar dit en föreläsare ibland är inbjuden. Syftet med nätverket är att skapa dialog mellan geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboende. Karin Högstedt, projektledare på Nestor, leder nätverket i samråd med en planeringsgrupp.

Träffarna är öppna för alla fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestors ägarorganisationer.

HÖSTEN 2018:

Onsdag 12 september kl 13.30-16.00
Inbjudan kan laddas ner i högerspalten.
Välkommen till höstens första tematräff där vi tar upp ämnet Vardagsrehabilitering. Hur används vardagsrehabilitering där du arbetar och hur påverkar det den äldre personens möjligheter att bibehålla sina förmågor? Inbjudan kan laddas ner som pdf här >

Plats: Nestor FoU-center Marinens väg 30 A, Handen

Anmäl dig senast 5 september till:
Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se.
Ange namn, yrke och arbetsplats.

Kom gärna in med synpunkter, tips och idéer inför träffarna! Och bjud gärna med medarbetare från ditt team!

 

 

 

 

 

 

Frågor eller förslag?

KONTAKT

Karin Högstedt, projektledare, Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78.

Föregående träffar, läs här

Nätverkets interna sidor (lösenord krävs)

Pdf-filer för nerladdning