Ett regionalt uppdrag från ”Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län”

Nestor har tillsammans med Stockholms läns äldreinriktade
FoU-miljöer (FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) fått i uppdrag att kartlägga och analysera bl.a. vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa, och vilka förutsättningar personal i kommun och primärvård har för att upptäcka signaler om psykisk ohälsa bland de äldre. (Och även att studera hur samverkan kring äldre med psykisk ohälsa fungerar mellan kommun och landsting.)

Nestors del i uppdraget är att undersöka hur kommuner och landstinget samverkar om äldre personer med psykisk ohälsa.

Uppdraget kommer från ”Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län” som drivs av Stockholms läns landsting och Storsthlm (tidigare KSL). Syftet är att få en tydligare bild av målgruppen personer över 65 år med psykisk ohälsa/som riskerar psykisk ohälsa.

Kartläggningen är beställd för att bli ett kunskapsunderlag för en, för landstinget och kommunerna, gemensam handlingsplan.

En rapport överlämnas hösten 2018 till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och Storsthlm. Nestor FoU-center kommer att tillhandahålla rapporten till intresserade.

Projektfakta

Ämne: Psykisk ohälsa


Projektledare:

Eva lindqvist, evalindqvist@nestorfou,se, 076-115 99 90


Projekttid: 2018
Status: Pågående