Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende

I det här projektet undersöker vi vad äldre personer som bor i eget boende, som har hemtjänstinsatser eller går på dagverksamhet, tänker om hälsosamma vanor. Genom intervjuer har vi tagit del av olika synpunkter och perspektiv på vanor som främjar social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra mat och måltider.

Vi tittar också på hur de äldre uppfattar hemtjänst arbete och möjligt stöd när det gäller att främja hälsosamma vanor.

Projektet genomförs i samarbete med hemtjänstenheter och dagverksamheter i Nestors ägarkommuner, samt att även representanter från förebyggande enheter och biståndshandläggare medverkat.

Just nu pågår en sammanställning av insamlat material för vidare arbete under hösten 2019.

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete


Projektledare:

Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou,se


Projekttid: 2018-2019
Status: Pågående