Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende

I det här projektet fångar vi in och belyser sköra äldre personers synpunkter och olika perspektiv på hälsofrämjande vanor som social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Vi tittar också på hur de äldre uppfattar vad hemtjänsten gör, och vad den bör göra, när det gäller att främja hälsosamma vanor.

Projektet görs i nära samarbete med hemtjänstenheter i Nestors ägarkommuner. Några av dessa kan även komma att medverka i olika delar av projektet.

Ordinärt boende innebär att man bor kvar ”hemma”.

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete


Projektledare:

Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, 073-612 21 78 & Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou,se, 076-115 99 12


Projekttid: 2018
Status: Pågående