Metoder och verktyg för kvalitetsuppföljning – att lära genom kollegiegranskning

Det här projektet initierades tillsammans med APU- projektet (Arbetet Platsen för Utveckling) vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Syftet var att pröva en modell som kombinerar erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling kring kvalitet och vetenskaplig metodik, samt praktisk tillämpning i att genomföra kvalitetsuppföljningar. Den bärande tanken var att ömsesidigt lärande skapar ökad förståelse, kunskap och färdigheter, när det gäller att genomföra kvalitetsuppföljningar.

I projektet gjorde deltagarna bland annat detta:
• Utbytte erfarenheter av metoder och kvalitetsmått för
kvalitetsuppföljning
• Fick mer kunskap i att samla in, bearbeta, analysera och värdera information
– Utvecklade ett verktyg och kvalitetsmått för kvalitetsuppföljning inom särskilda boenden.
• Prövade kollegiegranskning som ett sätt att genomföra kvalitetsuppföljning.

Inför projektet tog Nestor fram ett studiematerial om kollegialt utbyte och lärande samt undersökningsmetodik. (Se länk i högerkolumnen.)

Projektfakta

Ämne: Övriga arbeten


Projektledare:

Nestor FoU-center, 08-7779916


Projekttid: 2008-2009
Status: Genomfört