Salutogent synsätt

i dokumentationsprocessen

I studien Salutogent synsätt i dokumentationsprocessen har Nestor analyserat biståndshandläggningen i Södertälje kommun, utifrån ett salutogent* brukarperspektiv, och även föreslagit förbättringsområden. Nestor har intervjuat chefer och handläggare, granskat akter och gått igenom formella och lokala styrdokument.

Resultaten visade att handläggarna i Södertälje var positiva till det salutogena brukarperspektivet och att de ansåg att det var användbart i handläggningsprocessen. Det salutogena brukarperspektivet bidrog till att den äldres livssituation blev lättare att förstå, vilket i sin tur skapade bättre beslutsunderlag.

Studien är en del av det projekt där Nestor tagit fram materialet Manual för kartläggning, utredning och uppdrag och Checklista över 14 livsområden.

Rapport (ladda ner från högerkolumnen)
Salutogent synsätt i handläggningsprocessen. En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

* Det salutogena perspektivet innebär att man betonar hälsobringande faktorer, som gör att människor mår bra. Forskning har visat att om tillvaron uppfattas som begriplig, meningsfull och hanterbar finns grundläggande förutsättningar för psykisk hälsa och god livskvalitet.

Projektfakta

Ämne: Behovsbedömning


Projektledare:

Nestor FoU-center, 08-7779916


Projekttid: 2010
Status: Genomfört