Trygg hemgång

– en studie av kommuners insatser vid utskrivning från slutenvård

Det här projektet omfattar en studie av hur Nestors olika ägarkommuner organiserar insatser för äldre medborgare som skrivs ut från slutenvård och har behov av insatser från både kommun och landsting. Syftet är att beskriva och lyfta fram kommunernas olika tillvägagångssätt/modeller. Inledningsvis har en kartläggning gjorts och resultaten av den kommer att presenteras på Nestors Mötesplatser.

Projektet startade i december 2017.
Datum för avslut är ännu inte bestämt.

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och landsting


Projektledare:

Helena Viberg, helena.viberg@nestorfou.se, 076-115 99 91


Projekttid: 2017-
Status: Pågående