PAKET: Så gör du demensvården bättre!

Ämne: 
Demens
Typ: 
Verktyg
Författare: 
Kerstin Marthinsen
Publikationsår: 
2011
Pris: 
160 kr

Denna publikation säljs i paket:
5 st för 160 kr.

En handbok för dig som i ditt arbete möter personer meddemens sjukdom och deras anhöriga. Handboken utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Den uppmanar även till diskussion och reflektion kring vård och omsorg om personer med demens. Handboken är utformad så att den ska vara läs- och bläddervänlig.

Bläddra några sidor i ”Så gör du demensvården bättre!” >

Publikationer i detta paket
 
Beställ tryckt upplaga av denna publikation
Välj antal:
Totalt: 160 kr
LÄGG TILL
 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16