Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

2019 – DET HÄR ÄR PÅ GÅNG!

Fortsatta diskussioner om LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Vi kommer att fortsätta diskutera och arbeta med hur de nya arbetssätten kring LUSEN fungerar i praktiken. Fokus kommer att ligga på att fånga upp vad som fungerar bra i den nya utskrivningsprocessen,  vilka svårigheter som finns och hur vi inom ramen för Mötesplatsen kan arbeta med förbättring och utveckling av de delar där samverkan behöver stärkas. Det kan bli aktuellt med uppföljningsmöten för personal från de  olika verksamheterna kring LUSEN och SIP, beslut fattas under våren.

Samverkan biståndshandläggare och sjuksköterskor
Ett lokalt samverkansforum för biståndshandläggare och sjuksköterskor från geriatriken fortsätter att utvecklas och ta form. Flera träffar har redan genomförts. Även vissa chefer deltar, och primärvårdens distriktssköterskor ska också bjudas in.  Tills vidare är det LUSEN som är i fokus för detta forum.

Nya utvecklingsområden där samverkan krävs
Vi kommer under våren arbeta med att ringa in andra utvecklingsområden (vid sidan av LUSEN) där flera av verksamheterna som finns representerade i Mötesplatsen behöver samverka. Det handlar om att identifiera ny områden, analysera vad problemen består i, vilka parter som berörs och därefter ta fram idéer på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta fram ett eller flera konkreta lokala förbättringsarbeten som vi kan komma igång med.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöte om LUSEN, ”Stöd vid implementering av LUSEN”. Läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Botkyrka
Jenny Torpman-Fredriksson, verksamhetschef myndighet, Botkyrka
Henrik Torstensson, sektionschef, Botkyrka
Lena Mäkinen, MAS, Botkyrka

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS, Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet, Huddinge
Ulrika Torseke Ström, utvecklingsledare, biståndskansliet, Huddinge
Ranveig Martinsen, sektionschef, kommunala hemtjänsten, Huddinge

Primärvård – Botkyrka

Ann Carlswärd, verksamhetshef, Alby vårdcentral
Martin Forseth, verksamhetschef, Tumba vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral

Primärvård – Huddinge
Liz Gref, verksamhetschef, Vårby vårdcentral
Åsa Back, verksamhetschef, Flemingsbergs vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Rehab
Mildred Ehnstedt, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Therese Johansson, tf operativ chef, Vårdsak Geriatrik, Tema Åldrande, Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f