Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

 

Pågår just nu!

Diskussion om nya utskrivningsprocessen
Vi har haft grupparbete och fortsatt diskutera de rutiner och arbetssätt som kommer höra till nya utskrivningsprocessen, nu genom att följa ett av de patientfall som finns i HS-f och Storsthlms informationsmaterial. Dessutom har deltagarna fått berätta för varandra hur de förbereder sig inom sina respektive verksamheter inför övergång till skarpt läge; både på kort och längre sikt. En särskild fråga har handlat om hur de kan hjälpa varandra att få nya processen att fungera i praktiken och om hur Mötesplatsen och Nestor kan bidra med stöd.

Samverkan biståndshandläggare och sjuksköterskor
Ett lokalt samverkansforum för biståndshandläggare och sjuksköterskor från geriatriken har börjat ta form. Personer från Mötesplatsen håller i denna grupp och bjuder in biståndshandläggare från kommunerna och sjuksköterskor från geriatriken till möten för att diskutera praktiska frågor kring vårdplaneringarna. Primärvårdens distriktssköterskor kommer också att bjudas in.

Öka de äldres delaktighet i vård och omsorg
Som ett led i att uppmärksamma hur de äldre själva ser på utskrivningen från slutenvården har några seniorer i Nestors seniorråd intervjuat personer om deras upplevelser av  utskrivningsprocessen; när utskrivningen planerades, vad som hände under dagen för hemgång och den första veckan hemma. Detta har presenterats på Mötesplatsen som en introduktion till att börja diskutera hur de äldres delaktighet i sin vård och omsorg kan lyftas mer. Denna diskussion kommer att fortsätta efter sommaren.

Workshop om LUSEN
I Huddinge kommun kommer en workshop, om LUSEN för personal från primärvård, kommun och Tema Åldrande Karolinska Huddinge genomföras den 24 september, se länk till kalendariet där inbjudan ligger.  En styrgrupp har gett en arbetsgrupp i uppdrag att förbereda ett program som syftar till att gemensamt öka förståelsen för vad den nya lagen innebär i praktiken. Verksamheternas respektive roller och ansvar kommer att tydliggöras och det blir möjlighet att skapa bättre samverkan mellan vård- och omsorgsgrannarna i Huddinge kommun. Nestor stöttar planering och genomförande av workshopen.

I Botkyrka kommun pågår diskussion om att genomföra ett liknande möte under hösten.

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan

Kommun – Botkyrka
Petra Oxonius, verksamhetschef äldre/funktionsnedsättning, Botkyrka
Jenny Torpman-Fredriksson, verksamhetschef myndighet, Botkyrka
Annette Karlsson, MAS, Botkyrka

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS, Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet, Huddinge
Ulrika Torseke Ström, utvecklingsledare, biståndskansliet, Huddinge
Ranveig Martinsen, sektionschef, kommunala hemtjänsten, Huddinge

Primärvård – Botkyrka

Ann Carlswärd, verksamhetshef, Alby vårdcentral
Martin Forseth, verksamhetschef, Tumba vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral

Primärvård – Huddinge
Liz Gref, verksamhetschef, Vårby vårdcentral
Marie Hansson, Flemingsbergs vårdcentral

Rehab
Mildred Ehnstedt, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Lars Robertsson, vårdenhetschef, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f