Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

2019 – DET HÄR ÄR PÅ GÅNG!

Nya enheter med i Mötesplatsen
Vi välkomnar vårdcentralerna i Tyresö till Mötesplatsen! De har tidigare inte haft möjlighet att vara med, men nu har vi  kontakt med alla och på senaste mötet deltog två av verksamhetscheferna. Hoppas det fortsätter så!

Fortsatta diskussioner om LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Vi kommer att fortsätta diskutera och arbeta med hur de nya arbetssätten kring LUSEN fungerar i praktiken. Fokus kommer att ligga på att fånga upp vad som fungerar bra i den nya utskrivningsprocessen,  vilka svårigheter som finns och hur vi inom ramen för Mötesplatsen kan arbeta med förbättring och utveckling av de delar där samverkan behöver stärkas. Det kan bli aktuellt med uppföljningsmöten för personal från de  olika verksamheterna kring LUSEN och SIP, beslut fattas under våren.

Nya utvecklingsområden där samverkan krävs
Vi kommer under våren arbeta med att ringa in andra utvecklingsområden (vid sidan av LUSEN) där flera av verksamheterna som finns representerade i Mötesplatsen behöver samverka. Det handlar om att identifiera ny områden, analysera vad problemen består i, vilka parter som berörs och därefter ta fram idéer på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta fram ett eller flera konkreta lokala förbättringsarbeten som vi kan komma igång med.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöten om LUSEN ”Stöd vid implementering av LUSEN”, läs mer >
– SIP-arbeten (Samordnad individuell plan), läs mer >
– Förbättrad användning av Webcare, läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Haninge
Maria Bertilsson, avdelningschef, beställaravdelning, Haninge
Fredrik Holmsten, avdelningschef, ordinärt boende, Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning, Haninge

Kommun – Nynäshamn
Indra Stenhammar, avdelningschef, myndighet för äldre och funktionshinder, Nynäshamn

Kommun – Tyresö
Eva Norgren, avdelningschef, biståndsavdelning, Tyresö
Marita Sjögren, myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö

Primärvård – Haninge
Lena Jonsson, verksamhetschef, Brandbergens vårdcentral
Hanna Sandstedt, distriktssköterska, Akka hälsocentral
Anneli Lindberg, enhetschef hemsjukvården, Handens vårdcentral
Helene Pålsson Lindevall, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Katja Raetz, distriktssköterska, Jordbro vårdcentral
Håkan Nilsson, verksamhetschef, Vendelsö vårdcentral
Jakob Lagerkrantz, verksamhetschef, Rudans vårdcentral

Primärvård – Tyresö
Eva Bolin, verksamhetschef, Trollbäckens vårdcentral
Carina Heed, verksamhetschef, Bollmora vårdcentral
Fredrik Eriksson, verksamhetschef Aleris Tyresöhälsan

Primärvård – Nynäshamn
Lena Marcusson-Knutas, enhetshcef, Nynäshamns vårdcentral
Mikael Ryd, verksamhetschef, Ösmo vårdcentral
Kim Söderlund, koordinator, Husläkarmottagningen, Bryggargatan

Rehab
Inger Lindkvist, verksamhetschef, Rudans rehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Daniel Brandon, Aleris Rehab Tyresö

Slutenvård
Carina Öberg, bitr.verksamhetschef, Handengeriatriken
Hans Sundell, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Anne Berger, enhetsledare Vård, Södersjukhuset
Birgitta Wranne, kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset
Malin Olbers, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Yvonne Emlén, kvalitetschef, Legevisitten
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f