Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

Pågår just nu!

Diskussion om nya utskrivningsprocessen
Vi har haft grupparbete och fortsatt diskutera de rutiner och arbetssätt som kommer att tillhöra nya utskrivningsprocessen, nu genom att följa ett av de patientfall som finns i HS-f och Storsthlms informationsmaterial. Dessutom har deltagarna fått berätta för varandra hur de förbereder sig inom sina respektive verksamheter inför övergång till skarpt läge, både på kort och längre sikt. En särskild fråga har handlat om hur de kan hjälpa varandra att få nya processen att fungera i praktiken och om hur Mötesplatsen och Nestor kan bidra med stöd.

Förbättrad användning av Webcare
Idén om lärandeseminarium om förbättrad användning av Webcare initierades i denna Mötesplats. Nu diskuterar vi hur vi på liknande sätt kan erbjuda utbildning kring den uppdaterade versionen av Webcare som planeras vara klar under hösten 2018.
Läs projektbeskrivning av Webcare här >

Öka de äldres delaktighet i vård och omsorg
Som ett led i att uppmärksamma hur de äldre själva ser på utskrivningen från slutenvården har några seniorer i Nestors seniorråd intervjuat personer om deras upplevelser av  utskrivningsprocessen; när utskrivningen planerades, vad som hände under dagen för hemgång och den första veckan hemma. Detta har presenterats på Mötesplatsen som en introduktion till att börja diskutera hur de äldres delaktighet i sin vård och omsorg kan lyftas mer. Denna diskussion kommer att fortsätta efter sommaren.

Uppstartsmöten om LUSEN
Tyresö kommun har under våren bjudit in primärvård och geriatrik till workshop om LUSEN.

I Haninge har  liknande uppstartsmöte kring LUSEN genomförts i maj, med stöd av Nestor. Initiativet till detta kom från en enhetschef vid en av vårdcentralerna och en av vårdsamordnarna vid Handengeriatriken. En arbetsgrupp tillsattes som planerade och genomförde mötet som innehöll genomgång av de nya rutinerna, grupparbete utifrån ett fall, färgflöden och samtal om SIP.  Mötet lockade ca 50 deltagare från kommunen, alla vårdcentraler i Haninge, PR-vård, primärvårdsrehab och Handengeriatriken.

SIP-arbeten (Samordnad individuell plan)
Många fler i Mötesplatsen vill komma igång med att göra SIP:ar i hemmet och vill kunna ta del av det utvecklingsarbete som pågår i projektet om SIP i Haninge-Nynäshamn. Mötesplatsen blir ett bra forum för att presentera hur man kan arbeta med SIP och engagera flera i detta arbete.
Läs projektbeskrivning av SIP Haninge-Nynäshamn här >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Haninge
Maria Bertilsson, avdelningschef, beställaravdelning, Haninge
Anette Tyglare, Tf avdelningschef, ordinärt boende, Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning, Haninge

Kommun – Nynäshamn
Indra Stenhammar, avdelningschef, myndighet för äldre och funktionshinder, Nynäshamn

Kommun – Tyresö
Eva Norgren, avdelningschef, biståndsavdelning, Tyresö
Marita Sjögren, myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö

Primärvård – Haninge
Lena Jonsson, verksamhetschef, Brandbergens vårdcentral
Björn Lindberg, verksamhetschef, Akka hälsocentral
Anneli Lindberg, enhetschef hemsjukvården, Handens vårdcentral
Helene Pålsson Lindevall, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Reza Mohammadi, verksamhetschef, Jordbro vårdcentral
Håkan Nilsson, verksamhetschef, Vendelsö vårdcentral
Jakob Lagerkrantz, verksamhetschef, Rudans vårdcentral

Primärvård –Nynäshamn
Lena Marcusson-Knutas, enhetshcef, Nynäshamns vårdcentral
Mikael Ryd, verksamhetschef, Ösmo vårdcentral
Kim Söderlund, koordinator, Husläkarmottagningen, Bryggargatan

Rehab
Inger Lindkvist, verksamhetschef, Rudans rehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Daniel Brandon, Aleris Rehab Tyresö

Slutenvård
Carina Öberg, bitr.verksamhetschef, Handengeriatriken
Hossein Abenadzari, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Anne Berger, enhetsledare Vård, Södersjukhuset
Birgitta Wranne, kvalitetsutvecklare, Södersjukhuset
Malin Lundin, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Yvonne Emlén, kvalitetschef, Legevisitten
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f

DOKUMENT