Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

Pågår just nu!

Diskussion om nya utskrivningsprocessen
Vi har haft grupparbete och fortsatt diskutera de rutiner och arbetssätt som kommer höra till nya utskrivningsprocessen, nu genom att följa ett av de patientfall som finns i HS-f och Storsthlms informationsmaterial.  Dessutom har deltagarna fått berätta för varandra hur de förbereder sig inom sina respektive verksamheter inför övergång till skarpt läge; både på kort och längre sikt. En särskild fråga har handlat om hur de kan hjälpa varandra att få nya processen att fungera i praktiken och om hur Mötesplatsen och Nestor kan bidra med stöd.

SIP-arbete implementeringsklart
Ett SIP-projekt i Södertälje och Nykvarn som initierats av Mötesplatsen är nu inne i en implementeringsfas där flera deltagare och enheter som finns i Mötesplatsen ingår. Uppstartsmöten har genomförts under våren och uppföljning planeras till hösten. Läs projektbeskrivning av SIP i Södertälje och Nykvarn här >

”Vårdplanering i Södertälje”
Flera av Mötesplatsens deltagare ingår i en styrgrupp för projektet ”Vårdplanering i Södertälje”. En arbetsgrupp kopplad till projektet har gjort en uppföljning av en lokal överenskommelse, initierad av Mötesplatsen. Uppföljningen blev klar under våren men styrgruppen fortsätter att träffas för att så småningom ta ställning till om det finns behov av en ny lokal överenskommelse utifrån nya lagen om samverkan vid utskrivning. Diskussioner om hur man bäst kommunicerar de olika färgflödena utifrån patienters behov har lyfts i Mötesplatsen och styrgruppen har därför initierat ett litet test om detta som pågår under sommaren.  Det handlar dels om hur och var vårdplanerarna från Södertälje sjukhus kommunicerar färgkodningen i Webcare och dels om i vilken utsträckning kommun och vårdcentral gör samma färgbedömning som sjukhuset. Läs projektbeskrivning av Vårdplanering i Södertälje här >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Nykvarn
Ing-Marie Bengtsson, myndighetschef, Nykvarn
Barbro Gripenstam. MAS, Nykvarn

Kommun – Salem
Eva Christensson, verksamhetschef socialförvaltning/myndighet, Salem
Kerstin Petersson, MAS, Salem
Isabelle Åberg, Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten, Salem

Kommun – Södertälje
Pernilla Andreasson, myndighetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, Södertälje
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef, Södertälje
Christel Fischer, enhetschef, Södertälje
Runa Nilsson, vårdplanerare, Södertälje
Ann-Charlotte Ortman-Ljung, vårdplanerare, Södertälje
Carina Seth, vårdplanerare, Södertälje
Nermin Varli, MAS, Södertälje
Caroline Wenner, chef för kvalitets-och stödgruppen, Södertälje
Liselotte- Ulvebring-Westin, resultatområdeschef, hemtjänst, Södertälje
Mats Karlsson, resultatområdeschef, säbo, Södertälje

Primärvård  – Nykvarn
Lennart Holmqvist, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral

Primärvård – Salem
Martin Forseth, verksamhetschef, Salems vårdcentral

Primärvård – Södertälje
Hussein Al-Saad, verksamhetschef, Tveta Hälsocentral
Ulla Andersson, verksamhetschef, Wasa vårdcentral
Ann Bursell, dsk hemsjukvården, Järna vårdcentral
Marie-Louise Hugner, dsk hemsjukvården, Tveta Hälsocentral
Emily Häller, verksamhetschef, Luna vårdcentral
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral

Rehab
Anna Nilsson, verksamhetschef, Södertälje Rehab
Evelina Cortes, enhetshchef Aleris Rehab Järna/Nykvarn

Slutenvård
Daniela Hanna, vårdplanerare geriatriken, Södertälje sjukhus
Peter Johnson, överläkare, ansvarig för specialitet Geriatrik, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, projektledare vårdplaneringsteam, Södertälje sjukhus
Annika Sundberg, chefssjuksköterska, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f