Mötesplats: Värmdö och Nackageriatriken

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

Pågår just nu!

Diskussion om nya utskrivningsprocessen
Vi har haft grupparbete och fortsatt diskutera de rutiner och arbetssätt som kommer höra till nya utskrivningsprocessen, nu genom att följa ett av de patientfall som finns i HS-f och Storsthlms informationsmaterial.  Dessutom har deltagarna fått berätta för varandra hur de förbereder sig inom sina respektive verksamheter inför övergång till skarpt läge; både på kort och längre sikt. En särskild fråga har handlat om hur de kan hjälpa varandra att få nya processen att fungera i praktiken och om hur Mötesplatsen och Nestor kan bidra med stöd. Vi har också tittat lite på de nya funktionerna i det kommande Webcaresystemet och försökt sätta oss in i hur det skiljer sig från Webcare som vi använder i dag.

Öka de äldres delaktighet i vård och omsorg – ny text
Som ett led i att uppmärksamma hur de äldre själva ser på utskrivningen från slutenvården har några seniorer i Nestors seniorråd intervjuat personer om deras upplevelser av  utskrivningsprocessen; när utskrivningen planerades, vad som hände under dagen för hemgång och den första veckan hemma. Detta har presenterats på Mötesplatsen som en introduktion till att börja diskutera hur de äldres delaktighet i sin vård och omsorg kan lyftas mer. Denna diskussion kommer att fortsätta efter sommaren.

Uppstartsmöte om LUSEN
Mötesplatsen vill genomföra ett uppstartsmöte om LUSEN för personal från Värmdö kommun, primärvården, Nackageriatriken och vårdsamordnare från Södersjukhuset. En styrgrupp har utsetts som efter sommaren kommer att börja planera för ett sådant möte

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun
Susanne Hillberg, myndighetschef, Värmdö
Carina Widmark, utvecklingsledare, Värmdö

Primärvård
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Inger Åsberg, dsk, koordinator, Gustavsbergs vårdcentral-
Janina Hettman, enhetschef, Djurö vårdcentral

Rehab
Malin Ruda, enhetschef Värmdö rehab
Ann-Sofie Ahldén, samordnare Värmdö rehab

Slutenvård
Gunilla Brohmé, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset
Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f