Mötesplats: Värmdö och Nacka

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

2019 – DET HÄR ÄR PÅ GÅNG!

Nacka in i Mötesplatsen
Vi välkomnar Nacka in i Mötesplatsen! Nu finns representanter från Nacka kommun och primärvård med i vår grupp, vilket känns roligt och inspirerande. Nackas egen samverkansgrupp ”Vård i samverkan” finns fortfarande kvar och förhoppningsvis kan vi dela erfarenheter och idéer mellan grupperna, kanske även samarbeta framöver i någon särskild fråga.

Fortsatta diskussioner om LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Vi kommer att fortsätta diskutera och arbeta med hur de nya arbetssätten kring LUSEN fungerar i praktiken. Fokus kommer att ligga på att fånga upp vad som fungerar bra i den nya utskrivningsprocessen,  vilka svårigheter som finns och hur vi inom ramen för Mötesplatsen kan arbeta med förbättring och utveckling av de delar där samverkan behöver stärkas. Det kan bli aktuellt med uppföljningsmöten för personal från de  olika verksamheterna kring LUSEN och SIP, beslut fattas under våren.

Nya utvecklingsområden där samverkan krävs
Vi kommer under våren arbeta med att ringa in andra utvecklingsområden (vid sidan av LUSEN) där flera av verksamheterna som finns representerade i Mötesplatsen behöver samverka. Det handlar om att identifiera ny områden, analysera vad problemen består i, vilka parter som berörs och därefter ta fram idéer på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta fram ett eller flera konkreta lokala förbättringsarbeten som vi kan komma igång med.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöte om LUSEN, läs mer > 
– Förbättrad användning av Webcare, läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Värmdö
Susanne Hillberg, myndighetschef, Värmdö
Elin Stagnell, demenssjuksköterska, Värmdö

Kommun – Nacka
Anna-Lena Möllstam, projektledare, Äldreenheten,Nacka
Michaela Eriksen, chef för biståndshandläggare, Nacka

Primärvård – Värmdö
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Inger Åsberg, dsk, koordinator, Gustavsbergs vårdcentral-

Primärvård – Nacka
Lena Bäckström, verksamhetschef Ektorps vårdcentral

Rehab
Malin Hagenbjörk, enhetschef Värmdö rehab
Madeleine Östman, verksamhetschef Nacka Rehab

Slutenvård
Gunilla Brohmé, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga

Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f