Arbeta hos oss

Spontanansökningar
Lediga tjänster anslås här på webbplatsen, men spontanansökningar är också välkomna. Berätta hur du skulle vilja bidra till vår verksamhet och bifoga:
– CV
– Kopior på de handlingar du vill åberopa
– Gärna något som du har skrivit (rapport, artikel etc.)

Spontansökningar e-postas till:
Eva Lindqvist, eva.lindqvist@nestorfou.se, FoU-chef

Eller skickas med post till:
Eva Lindqvist
Nestor FoU-center
Marinens väg 30
136 40 Handen

Gå tillbaka till...