12 juni 2013

Vilka förväntningar har du på värdighetsgarantin i din kommun?

Nestor har ställt frågan till tre chefer inom äldreomsorgen på Södertörn.

Bella Dzabirov, gruppchef,  Rosen-gårdens vård och omsorgsboende, Nynäshamns kommun:
– Jag är glad att den har kommit, och jag tror att det är en bra metod. Värdighetsgarantier handlar om konkreta utfästelser som förtydligar lokala kvalitetsnivåer. Enligt värdighetsgarantin har brukaren rätt att komma ut minst två gånger i veckan, påverka måltiderna genom kostråd samt rätt till planerade individuella aktiviteter minst två gånger i veckan. Om vi inte håller det, så dokumenterar och vi följer vi upp. Vi försöker alltid lösa problem, se möjligheter, genom att organisera vårt arbete bättre. Vi informerar de äldre och anhöriga om garantin, att de kan komma in med klagomål som går till kommunen centralt. I personalen pågår ständigt diskussioner kring garantin för de äldre. Och så har vi en fin informationsbroschyr om garantin som vi delar ut till äldre och anhöriga.

Not: I Nynäshamn infördes värdighetsgarantin i november 2012.
___________________________________________________________________

Elisabeth Szorath, enhetschef, Säbyhemmets äldreboende, Salems kommun
– Jag har odelat positiva förväntningar och vi är på gång väldigt bra. Genom garantierna får den äldre, anhöriga och medborgare en bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Just nu utbildas en undersköterska, en så kallad värdegrundsledare, på varje avdelning kring värdighetsarbetet. När de är klara i juni  kommer de att stötta enhetschef och personal att upprätthålla bemötande, arbetssätt och sådant som krävs för att de äldre ska få det vi utlovar. De äldres inflytande, självbestämmande och delaktighet ökas. Värdighetsgarantin innebär att vi ska utföra det som den äldre och kontaktmannen kommit överens om, i genomförandeplanen. Vi arbetar i  stort på samma sätt som förut. Vi tycker att vi är duktiga på det här. Vi strävar efter att bli ännu bättre förstås.

Not: I Salem infördes värdighetsgarantin i mars 2013.
_________________________________________________________________


Ulrika Johansson, enhetschef, 5 avd. Björkbackens äldrecentrum, Tyresö kommun

– Jag tycker att det blir mycket bättre nu mot tidigare, när vi hade kvalitetsgaranti. Det blir större tydlighet för brukarna, de vet vad de kan förvänta sig. Vi kommer att ta fram genomförandeplaner på ett nytt sätt, med mer fokus på de boende. Deras delaktighet ska öka och och vi kommer att ha uppföljning efter tre månader, det hade vi inte tidigare. Det blir också tydligare för personalen hur de ska arbeta. Så jag hoppas och tror att det blir bättre både för de äldre och för personalen.

Not: I Tyresö kommun infördes värdighetsgarantin den 1 januari 2013.
___________________________________________________________________