19 april 2012

Heldag för inspiration om kost och måltider i Tyresö

– Mat förenar människor socialt och kulturellt, men kan även bota sjukdomar, säger Jasmin Matinzadeh, dietist och projektledare på Nestor FoU-center, som föreläser om kost och nutrition för ett femtiotal omvårdnadsanställda i Tyresö denna inspirationsdag i april 2012.
Jasmin Matinszadeh ger, förutom en mängd kunskap om kost och nutrition bland annat vid sjukdomar, även tips om hur man som personal kan göra måltiden till en bra stund för de äldre. Exempelvis betonas hur viktigt det kan vara med en vacker dukning, när det gäller att få äldre (och alla andra) att få större matlust. Och att markera helg och högtider med ett vinglas och en annan typ av dukning än den som används på vardagar. Kontrastdukning där färger på mat, dryck och porslin lätt kan åtskiljas för personer med svag syn, är ytterligare en viktig sak att tänka på. Och att använda färgade glas för vatten, istället för genomskinliga. Störande ljud och spring nära matplatsen påverkar matlusten negativt för många och bör undvikas om det går.
På inspirationsdagen dukas sedan upp för mingel. Här serveras näringsdryck med olika smak och innehåll, och pulver som rörs ner i drycker som förtjockar konsistensen för personer med problem att svälja. Man får också tillfälle att diskutera dukning och uppläggning av mat. Hur uppfattas en portion mat serverad på en papptallrik? Kan ett vinglas göra måltiden festligare? Hur mycket mat ska man lägga upp för att det ska se aptitligt ut?
Vid ytterligare en mingelstation får personalen prova på att bli matade och att själva mata.
– Den som matar kan sitta lite högre än den som matas, annars får den som matar höja armen vilket leder till sämre blodtillförsel i armen, säger Nestors sjukgymnast Karin Högstedt som leder diskussioner och ger råd kring arbetsställningar.

Nestor har tidigare arrangerat kostinspirationsdagar för vård- och omsorgspersonal i Haninge och Värmdö kommuner.