17 september 2018

Kom till rätta med undernäring hos äldre

Den 9 oktober slår vi upp dörrarna till höstens Nestor-café där vi tittar närmare på hur undernäring kan förebyggas och åtgärdas.

 

Det är lättare att förebygga än att behandla undernäring, säger Linda Nyholm som är dietist på Nestor FoU-center. Hon leder Nestorcaféet den 9 oktober och med sig har hon några inbjudna personer som berättar hur man kan komma till rätta med undernäring bland äldre.

Linda, vad kommer ni att ta upp mer i detalj?

Vi ska bena ut vad undernäring är och vilka konsekvenser som kan följa, och vad som är specifikt och viktig att tänka på när det gäller äldre och deras näringsintag. Vi blir också introducerade till en e-tjänst som används för att förebygga och minska undernäring bland äldre. Och kika på hur vi praktiskt kan tillämpa Livsmedelsverket råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”.

Vilken praktisk nytta har Nestor.café för deltagare som exempelvis är undersköterskor?

Deltagarna får veta varför det är så viktigt att förebygga undernäring, och hur man praktiskt kan arbeta med detta, oavsett om man är undersköterska, sjuksköterska arbetsterapeut, enhetschef eller har något annat yrke i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. De får tillfälle att diskutera sina erfarenheter och ge varandra idéer och tips. Jag hoppas att deltagarna ska få Inspiration, det är viktigt!

Läs mer och anmäl dig till Nestor-café! >

Ladda ner inbjudan Nestor-café (pdf-format) >