21 april 2020

Nestor & ”What matters to you?”-dagen

Nestors engagemang i den internationella ”What matters to you?”-dagen fortsätter, även om farten och intensiteten i spridningsarbetet har avstannat betydligt på grund av virusutbrott. Men, vi har ändå hunnit göra lite grann.

Vi utlovade tidigare i år att berätta om hur vi under våren arbetar för att engagera vård- och omsorgsmedarbetare i ”What matters to you?”-dagen, som planeras att genomföras internationellt
den 9 juni. Coronapandemin har förstås satt stopp för mycket av detta arbete, men vi vill ändå berätta att vi strax före virusutbrottet hann sprida information för ”What matters to you?” dagen vid flera tillfällen.

Okej, vad har gjorts?

Nestor flaggade för dagen på en chefsutbildning om kvalitetsledningssystem, med ett gäng Uppsalaforskare och på föreläsningar för seniorer som arrangerades av SPF och PRO, där Nestor höll föreläsningar. På alla dessa träffar fick deltagarna själva besvara frågan ”Vad är viktigt för dig?” på lappar som vi samlade in. Meningen var att var och en aktivt fick fundera över vad som är viktigt för dem och därmed väcka insikter kring hur viktig den typen av fråga kan vara – i allmänhet och inte minst i en omvårdnadssituation.

Vi återkommer med mer info om denna dag beroende på hur coronapandemin påverkar arbetet inom vården och omsorgen om äldre.

Vad är ”What matters to you?”-dagen? Läs mer här >