19 april 2013

Omsorgspersonal har viktig roll kring äldre och läkemedel

Ett 20-tal undersköterskor och vårdbiträden bjöds in till utbildning om äldre och läkemedel hos Nestor i april.

– Er roll som omsorgspersonal när läkemedel ska användas är att iaktta de äldre. Om den äldre reagerar annorlunda än normalt, exempelvis med plötslig yrsel, förvirring och muntorrhet bör ni rapportera till en sjuksköterska, eller till läkare, för att se om det kan bero på den ordinerade medicineringen. Där har ni en jätteviktig uppgift. Om inte ni talar för de äldre, är det ibland ingen som för deras talan.
Det säger Helén Lieberman-Ram, apotekare och projektledare på Nestor, som föreläser för ett 20-tal undersköterskor och vårdbiträden om äldre och läkemedel under en förmiddagsutbildning för omvsorgsspersonal.
– Ju äldre man blir desto mer känslig blir man för läkemedel. En 75-åring behöver generellt sett lägre doser än hon eller han hade som 65-åring.
Känsligheten beror, säger Helén, bland annat på att njurfunktionen blir nedsatt, regleringen av blodtrycket försämras, hjärnan blir mer känslig för läkemedel vilket kan påverka våra kognitiva funktioner, magsäckens skyddande slemhinnor försvagas,och  mag- och tarmkanalens förmåga att mata fram födan försämras. Det kan lätt ge förstoppning som förvärras av en hel del mediiciner. Och andelen kroppsvatten minskar samtidigt som andel kroppsfett ökar vilket gör att många mediciner lagras längre tid i kroppen.
Vissa läkemedel kan öka riskerna för fall. Helén ger exempel:
– Sömnmedel och lugnande medel kan ge dåsighet, yrsel och balansproblem. Läkemedel mot depressioner och psykoser kan ge biverkningar som blodtrycksfall och yrsel. Och så smärtstillande medel av morfintyp som ger dåsighet.
Det finns många exempel på hur man kan behandla utan läkemedel. Omsorgspersonalen som deltar på utbildningen ger egna exempel: smörgås och mjölk till kvällen, promenader, utevistelse, frisk luft, deltagande i aktiviteter som matlagning och städning, bryta isolering, ha en trivselvärdinna, vårdhund, möjlighet att sitta på toaletten i lugn och ro.

Den här utbildningsomgången om äldre och läkemedel vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Nestors ägarorganisationer. Tidigare har en liknande utbildning erbjudits sjuksköterskor.

Ytterligare ett tillfälle äger rum den 29 maj 2013.
Hösten 2013 ges två nya utbildningstillfällen.