1 augusti 2022

FoU-chef till Nestor sökes – nu!

Här är den formella platsannonsen. Ansökningstiden startar den 1 augusti och löper under tre veckor. Tjänsten söks via länk längst ner på sidan.

FoU-chef till Nestor FoU-center – Forskning och utveckling för äldre

Nestor FoU-center arbetar med forskning och utveckling för äldre inom vård och omsorg. Det är ett i hög grad samhällsviktigt uppdrag inom ett politiskt prioriterat område där det händer mycket just nu, bl a genom den kommande socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft 2023 och genom förändringar inom äldreomsorgen. Syftet med vår verksamhet är att bidra till att äldre personer ska uppleva ökat välbefinnande och delaktighet i samhället. Vi söker dig som vill leda vår verksamhet med ambitionen att även fortsättningsvis ligga i framkant och göra skillnad inom äldreområdet.

Nestor ägs av tio kommuner i södra Stockholms län och Region Stockholm. Organisatoriskt ligger Nestor FoU-center under Haninge kommun, där verksamheten även har sina lokaler.

Verksamheten

Nestor har i uppdrag att ta fram ny kunskap och samtidigt bidra till utveckling av vården och omsorgen om äldre. Det sker med undersökande projekt, kartläggningar, utvärderingar och analyser. På Nestor bedrivs även praktiknära forskning med extern finansiering. En viktig del av Nestors uppdrag är att sprida projektresultat och beforskad kunskap via målgruppsanpassade webbutbildningar, seminarier och föreläsningar. Vi skapar även process-stöd till de kommunala verksamheterna och stöttar dem i utvecklingen av kunskapsbaserade arbetssätt. Vårt arbete sker i nära samarbete med chefer och medarbetare inom äldreomsorg, primärvård, geriatrik och civilsamhälle.

Ditt uppdrag

Som FoU-chef har du ett övergripande ansvar för Nestors verksamhet. Du ansvar för FoU-centers ekonomi, personal- och arbetsmiljö och leder en väl fungerande verksamhet med tolv engagerade och kompetenta anställda med olika yrkesbakgrund, varav hälften är disputerade. Mångfalden av professioner och kompetenser ger en unik möjlighet att belysa frågor från olika perspektiv.

Du förväntas aktivt leda FoU-centers interna utvecklingsarbete och att företräda Nestor FoU-center i olika externa sammanhang. I tjänsten ingår att främja samarbetet med t ex universitet och högskolor, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt olika grenar av ägarnas verksamheter.

Till ditt stöd finns ett råd bestående av representanter från ägarorganisationerna samt ett råd bestående av representanter från organisationernas pensionärsråd.

Som FoU-chef är du föredragande och rapporterar till en styrgrupp med representanter från ägarkommuner och region Stockholm.

Din kompetens

Vi söker dig som har relevant akademisk examen och det är starkt meriterande om du har disputerat. Det är även meriterande om du har arbetat inom äldreomsorg eller hälso- och sjukvård tidigare. Du har erfarenhet av att leda arbetsgrupper där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser. Tidigare chefserfarenhet är meriterande. Det är viktigt att du har ett stort intresse för tvärvetenskapliga arbetssätt som rör äldre och för kunskapsutveckling och samverkan. Vi tror också att du har förståelse för såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.

Centralt i rollen är att du har ett tillitsbaserat ledarskap med god förmåga att motivera och inspirera dina medarbetare och skapa delaktighet i arbetsgruppen. Som person är du flexibel och kan situationsanpassa ditt ledarskap, har lätt för att samarbeta och är lyhörd. Vi uppskattar prestigelöshet och en mycket god kommunikativ förmåga hos vår blivande chef. Vidare har du god strategisk förmåga, tar initiativ till och har mod att driva utvecklingsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med stor påverkansmöjlighet, tillsammans med en kreativ, positiv och kompetent arbetsgrupp. Kommunen erbjuder friskvårdsbidrag. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.

Ansökan

Vill du veta mer om tjänsten eller ha en inledande informell dialog är du välkommen att kontakta Karolina Öberg, seniorkonsult Proastri, som stödjer oss i den här rekryteringen. Du når henne på tel 070 745 67 66 eller mail karolina@proastri.se

Facklig representant kan nås via kommunens växel 08-606 70 00.

Vi önskar att din ansökan inkommer senast 2022-08-21.

Välkommen med din ansökan!

ANSÖKAN GÖRS HÄR, VIA HANINGE KOMMUN >