Förbättra din verksamhet – utbildning i förbättringsarbete

En utbildning i förbättringsarbete utifrån det egna kvalitetsledningssystemet

I den här utbildningen kommer du att arbeta med ett eget förbättringsarbete som du uppmärksammat genom avvikelser, egenkontroll eller riskanalys. Detta arbete kommer finnas med som en röd tråd under hela utbildningen. Läs mer om syfte med,
och exempel på, förväntat förbättringsarbetet här >

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbete, diskussioner och egen reflektion. Vi kommer bland annat fördjupa oss i Socialstyrelsens föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete, interaktiva metoder, PGSA-hjulet och tjänstedesign. Vid sidan av utbildningen behöver du avsätta tid för att jobba med ditt förbättringsarbete.

Vi träffas vid fem tillfällen kl 9-15, följande datum:
fre 20/9, ons16/10, fre 15/11, fre 6/12, fre 31/1

Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom äldreomsorgen eller på annat sätt ansvarar för kvalitetsutveckling i din verksamhet. Även du som är chef inom primärvård och geriatrik är välkommen. Det är en fördel om ni är fler från samma verksamhet som kan delta, till exempel enhetschef, samordnare, gruppledare men även kvalitetsutvecklare eller MAS. Detta för att ni enklare ska kunna fortsätta med ert förbättringsarbetet efter utbildningen.