Föreläsning: ”Kvalitetsledningssystem – struktur för förbättring”

Tisdag den 19 oktober
Digital träff!

Välkommen till föreläsningen ”Kvalitetsledningssystem – struktur för förbättring, som fokuserar på Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)”.

Vänder sig till ”första linjens” chefer, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och motsvarande inom Nestors ägarorganisationer.

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Tisdag den 19 oktober, kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams. Du får en länk till din e-mail några dagar före föreläsningen.

Föreläsare: Karin Högstedt, projektledare/leg. fysioterapeut

Anmälan är avstängd

Länk till föreläsningen skickas ut fredag 15 oktober.
Om du har frågor, eller har anmält dig men inte fått länken, k
ontakta Linda Nyholm linda.nyholm@nestorfou.se

Föreläsningen ingår i Nestors chefsutbildning i förbättringsarbete utifrån kvalitetsledningssystem, men är även öppen för personer som inte går utbildningen.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.