Hur kan HSL-personals kunskap användas på bästa möjliga sätt?

Var med och diskutera hur vi kan bli bättre på att tillvarata sjuksköterskors, arbetsterapeuters, fysioterapeuters och sjukgymnasters yrkeskunskaper!

Under våren startade Nestor ett projekt för att undersöka vilka förutsättningar som finns för legitimerad personal på vård- och omsorgsboende att hämta in ny kunskap, använda kunskapen, samt föra in kunskapen i den ordinarie verksamheten. Första steget var en webbenkät där 142 HSL-medarbetare svarade. Nästa steg är nu gruppintervjuer och diskussioner med HSL-personal, och därefter samtal med MAS:ar, chefer och verksamhetsutvecklare/utvecklingsledare.

Vi bjuder därför in till ett seminarium/workshop med undersökningen som utgångspunkt, där vi kommer arbeta med att ta fram konkreta förslag på hur HSL-personals kunskap kan tillvaratas på bästa möjliga sätt, både i det dagliga arbetet och i verksamhetsutveckling, på vård- och omsorgsboende.

Innehåll:

  • Kort presentation av resultaten från undersökningen
  • Arbete i mindre grupper
  • Gemensam sammanfattning

Analysseminariet vänder sig till:
Dig som är engagerad i HSL-personals arbete, exempelvis HSL-chef, MAS, verksamhetschef, utvecklingsledare.

Utbildningsform:
Seminarium där du som deltagare bidrar aktivt med tankar och erfarenheter.

Datum och tid: Torsdag 28 november, kl. 09:00-12:00

Plats: Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen

Anmälan görs längst ner på denna sida, senast torsdag 21 november

Gratis deltagande, fika med smörgås ingår.

Har du frågor, kontakta Linda Nyholm, projektledare, linda.nyholm@nestorfou.se

Inbjudan