Hur går arbetet med LUSEN i Botkyrka?

Välkommen till en workshop den 10 december!

Denna workshop syftar till att öka kunskap och förståelse för vad den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSEN) innebär i praktiken. Det kommer finnas tid för dialog och erfarenhetsutbyte som kan bidra till att stärka samverkan och kommunikationen mellan vård och omsorgsgrannarna i Botkyrka.

Exempel på delar som kommer tas upp:
– Genomgång av LUSEN-processen
– Våra olika roller och ansvar
– När blir det SIP?
– ”Från misstro till tilltro”

Vi välkomnar er som är…
…handläggare från Botkyrka kommun, distrikts-/sjuksköterskor och läkare från vårdcentraler i Botkyrka, sjuksköterskor, samordningssköterskor, rehabpersonal och läkare från Tema Åldrande, personal från primärvårdsrehab och ev. andra som berörs av den nya lagen. Även chefer är välkomna att delta.

Datum och tid: Tisdag 10 december 2019, kl. 13.00-16.00

Plats: Hågelby gård, Klockhuset, ovanför Café Anna Giertz,
hitta hit >

Avgift: Kostnadsfritt

Eftermiddagskaffe med fikabröd ingår.

Anmäl dig senast den 2 december, längst ner på den här sidan.

Förberedelser:
Läs rutiner och metodstöd för sluten somatisk vård resp. för  husläkarmottagning,  www.vårdgivarguiden.se under Samverkan vid utskrivning/Utbildning och stöd

Har du frågor? Kontakta helen.lieberman-ram@nestorfou.se

Väl mött önskar arbetsgruppen!
Elin Kecibas och Lilja Riggio, biståndshandläggare, Botkyrka kommun, Anne Aho-Kinali och Benja Virtanen, sjuksköterska, Hallunda vårdcentral, Elin Stjernström, Fittja vårdcentral, Emelie Heyman-Hildeby, sjuksköterska, Tullinge vårdcentral, Anna Halldorf, sjuksköterska, Tema Åldrande, Eva Rise och Mildred Ehnstedt, enhetschefer, Aleris Rehab i Hallunda resp. Tullinge

Arrangör:
En lokal styrgrupp för samverkan kring LUSEN bestående av Henrik Thorstensson, tf. sektionsledare och Maria Benninger, tf. verksamhetschef, Botkyrka kommun, Eva Martin, verksamhetschef Tullinge vårdcentral, Therese Johansson, vårdenhetschef, Tema Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Mildred Ehnstedt, enhetschef Aleris Rehab Tullinge, i samarbete med Nestor FoU-center