INSTÄLLT Nestors nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – Aktivitet och träning utomhus

Med anledning av covid-19 ställer Nestor in den här och övriga utbildningar och evenemang under våren. Alla som har anmält sig kommer att meddelas via mail. 

Välkommen till vårens tematräff som handlar aktivitet och träning utomhus!

Vi inleder med ett föredrag av fysioterapeut Madelene Bruce Danielsson som har intervjuat fysioterapeuter vid demensenheter om träning utomhus. Därefter diskuterar vi hur utemiljö kan användas för träning och aktivitet, och hur struktur kan skapas för omsorgstagaren/patienten, närstående och samverkande personal.

Som vanligt går det bra att bjuda med andra yrkesgrupper från det egna teamet.

Länk till Madelenes magisteruppsats: https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/_sektioner/aldreshalsa/magisteruppsats-madelene-bruce-danielsson.pdf.

Anmälan: Senast den 28 februari. Maila din anmälan (namn, yrke och arbetsplats) till karin.hogstedt@nestorfou.se.

Datum och tid: 2 april 2020, kl. kl 13.30-16.00 inställt

Plats: Nestor FoU-center, Riksäpplet på Marinens väg 30 A, plan 6, Handen. Hitta hit >

Vi bjuder in dig som är fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut från geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboende i Nestors ägarorganisationer (se längre ner).

Nätverket leds av Karin Högstedt, projektledare & fysioterapeut på Nestor, i samråd med en planeringsgrupp.
Om du har frågor om nätverket eller träffarna, kontakta Karin på ovan nämnda adress.

Nätverket träffas fyra gånger per år. På varje träff tas ett aktuellt tema upp, i form av föredrag och diskussioner. Föredragshållare bjuds ibland in. Syftet med nätverket är att skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter från geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboenden.

Deltagarna ska vara verksamma inom Nestors ägarorganisationer som är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.