Nestors nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter – om rehabkompetens

Välkommen till höstens nätverksträff som handlar om rehabkompetens, där vi tar upp hur arbetsterapeuters och fysioterapeuters kunskaper används inom äldreomsorgs-verksamheter och äldrevården. Vi diskuterar också hur dessa kunskaper kommer till nytta för patienten/ omsorgstagaren. Utgångspunkten för träffen är bland annat en undersökning som Nestor gjorde i våras om HSL-kunskap på särskilt boende.

Vi bjuder in dig som är fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut från geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboende i Nestors ägarorganisationer (se längre ner).

Bjud gärna med personer från ditt team (chef, undersköterska, sjuksköterska m.fl.).

Datum & tid: Onsdag den 20 november kl 13.30-16 .00

Plats: Nestor FoU-center, Riksäpplet på Marinens väg 30 A, plan 6, Handen. Hitta hit >

Anmälan: Senast den 6 november,
till karin.hogstedt@nestorfou.se

Om nätverket:
Nätverket leds av Karin Högstedt, projektledare & fysioterapeut på Nestor, i samråd med en planeringsgrupp.
Om du har frågor om nätverket eller träffarna, kontakta Karin på ovan nämnda adress.

Nätverket träffas fyra gånger per år. På varje träff tas ett aktuellt tema upp, i form av föredrag och diskussioner. Föredragshållare bjuds ibland in. Syftet med nätverket är att skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter från geriatrik, primärvård och vård- och omsorgsboenden.

Deltagarna ska vara verksamma inom Nestors ägarorganisationer som är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.