INSTÄLLT Kom till workshop om samverkan!

Med anledning av covid-19 ställer Nestor in den här och övriga utbildningar och evenemang under våren. Alla som har anmält sig kommer att meddelas via mail. 

Välkommen till en eftermiddag där vi har fullt fokus på att lära känna varandra och våra verksamheter lite bättre. Varför?
Jo, för att grunden till all samverkan och samarbete bygger på respekt och tillit till varandra, och för att skapa detta behöver vi träffas, både över professions- och verksamhetsgränser!

Ni kommer att få möjlighet att träffa personal från andra enheter, samtala och dela erfarenheter, berätta hur arbetsvardagen kan se ut, fika tillsammans, knyta nya kontakter samt lyssna och lära av varandra.

Dessutom bjuder vi på en inspirerande föreläsning med innovationsforskaren Leif Denti på temat:
”Tillitsfull samverkan – teori och praktik”.

VÄLKOMMEN! HÄLSAR WORKSHOPENS ARBETSGRUPP
Anita Karlsson, teamledare Södertälje sjukhus
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral
Tore Blomqvist, verksamhetschef Lideta Rehab Järna/Nykvarn
Tove Bergek; resultatenhetshcef, Södertälje kommun
Tuulikki Krekola, enhetschef, Nykvarns hemtjänst
Ingeborg Björkman och Helén Lieberman-Ram, projektledare,
Nestor FoU-center

Datum och tid (ett av datumen väljs; samma program båda dagarna):
Måndag 27 april 2020, kl. 13-16
eller måndag 4 maj 2020, kl.13-16
Inställt

Lokal:
Södertälje stadshus, plan 1, Dirigenten

Workshopen vänder sig till:
Personal och chefer från Nykvarn, Salem och Södertälje kommuns äldreomsorg (myndighet, hemtjänst, korttidsboende), vårdcentraler, primärvårdsrehab samt Södertälje sjukhus

Har du frågor? Kontakta ingeborg.bjorkman@nestorfou.se;
tel: 076-115 39 06

Workshopen genomförs på uppdrag av samverkansarenan ”Mötesplats för samverkan i Nykvarn-Salem-Södertälje”