Mailbaserat nätverk för kostfrågor inom äldreomsorgen

Detta nätverk vänder sig till personer som är intresserade av måltidsfrågor kopplade till äldreomsorgen. Deltagare kan vara undersköterska/kostombud, sjuksköterska, enhetschef eller verksamhetsutvecklare. Nätverket är helt mailbaserat och drivs av Nestors dietist Linda Nyholm.

Syftet nätverket är att ta del av relevanta och aktuella rön, forskningsstudier, riktlinjer och liknande. Utskick görs av Linda Nyholm ungefär en gång per månad, men du som deltar kan också själv lyfta frågor och få igång diskussioner kring mat och måltider.

Den som är intresserad av att gå med i nätverket, skicka namn, funktion, arbetsplats och kommuntillhörighet till linda.nyholm@nestorfou.se. Linda svarar även på frågor som rör deltagande och innehåll.