Nätverk IBIC (Individens behov i centrum)

Nätverket kring IBIC (Individens behov i centrum) fungerar som en mötesplats för personer i Nestors ägarkommuner som har genomgått Socialstyrelsens utbildning för processledare i införandet av IBIC. Syftet med nätverket är att deltagarna ska kunna dela erfarenheter om sitt arbete med att implementera IBIC i sin kommun och att få inblick i hur andra kommuner arbetar med samma system.

Nätverket startade våren 2014, på uppdrag av Nestors styrgrupp.

IBIC (Individens behov i centrum) är en modell för biståndsbedömning och för upplägg av utförares genomförandeplan som syftar till att vård- och omsorg ska baseras på personens individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.  Modellen är nationell och framtagen av Socialstyrelsen. I IBIC formuleras de äldres behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Vill du veta mer om nätverket?

KONTAKT

Eva Karlsson
eva.karlsson@nestorfou.se
tel. 076-1159911

Helena Viberg
helena.viberg@nestorfou.se
tel. 076-1159991

Intern sida för IBIC-nätverkets deltagare

LÄNK

Lösenordsskyddad sida för deltagare/processledare, gå in här >. 
Innehåller minnesanteckningar, deltagarlista med mera.