Nätverk geriatrik-Södertörn

Nätverket är för närvarande vilande.

Nätverket är ett forum för diskussioner om utvecklingsfrågor som berör geriatrisk verksamhet. Nestors roll är bland annat att bevaka nationella och regionala satsningar som berör geriatriken, och att belysa aktuell forskning. Nätverket fungerar också som inkörsport för att skapa samarbete med Nestor i lokala utvecklingsprojekt.

I geriatriknätverket ingår representanter från de fem geriatriska klinikerna på Södertörn:
– Handengeriatriken, Praktikertjänst N.Ä.R.A.
– Huddinge geriatriska klinik, Karolinska Universitetssjukhuset
– Capio Geriatrik Nacka
– Legevisitten Nynäshamn Geriatrik/Primärvård/Rehab
– Södertälje sjukhus

Nätverket är för närvarande vilande. Många av de frågor som diskuterats i nätverket lyfts inom ramen för ”Mötesplats för lokal samverkan”, läs mer här (länk till webbsida om mötesplatsen) >

Har du frågor om nätverket?

KONTAKT

Helén Lieberman-Ram, projektledare, Nestor FoU-center,
helen.lieberman-ram@nestorfou.se,
076-1159918