Nätverk för sjukgymnaster /fysio- och arbetsterapeuter

Nätverk för dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetar inom geriatrik, primärvård eller vård- och omsorgsboenden i Nestors ägarorganisationer (se nedan).

Tanken med nätverket är att öka kunskap och skapa dialog och erfarenhetsutbyte inom ämnesområden som rör yrkesgrupperna.

Innehåll: Varje träff omfattar ett tema som är relaterat till yrkesrollen, där någon i eller utanför nätverket håller ett anförande följt av diskussion och reflektion. Nätverksträffarna drivs av Sara Cederbom, fysioterapeut/projektledare på Nestor, i samråd med en planeringsgrupp.

När och var? Normalt anordnas normalt två träffar per termin i Nestors lokaler, Handen. Träffarna anordnas fortsättningsvis digitalt eller ”på riktigt”. 

Intresserad av att delta eller veta mer? Kontakta Sara Cederbom, sara.cederbom@nestorfou.se, tel. 079-3043617

 

 

 

 

 

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Pdf-filer för nerladdning