Utbildning i kost och nutrition för kostombud, Haninge kommun

Nestor FoU-center arrangerar en utbildningssatsning som syftar till att personal i äldreomsorgen ska få ökad kunskap inom området kost och nutrition för äldre, och att kunskapen ska vara förankrad i verkligheten och därmed praktiknära. Utbildningen leds av Nestors dietist och riktar sig till kostombud inom äldreomsorgen, det vill säga personer som på arbetsplatsen blivit utsedda att jobba extra med mat och måltider.

 

Projektfakta

Ämne: Kost & nutrition


Projektledare:

Linda Nyholm


Projekttid: 2016-2017
Status: Genomfört